صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای منطقی شماره 58 - تشخیص حرکت قطار
در قطار نشسته بودم و گرچه صدای اعلام ورود و خروج به ایستگاه ها را می شنیدم اما چشمانم بسته بود. چشمانم را که باز کردم قطار از ایستگاه همت با شتاب زیاد به سمت ایستگاه حقانی شروع به حرکت کرده بود. در سکوی مجاور هم قطاری وجود داشت که تشخیص متحرک بودن یا سکون آن مشکل می نمود. چگونه این موضوع را مشخص کنیم؟
نویسنده : خاک کوی دوست
 
#1
ساعت: 18:32 - تاریخ: 11 دی 1391
اگر سرعت ظاهری حرکت اجسام ساکن در ایستگاه تقریباً همان سرعت حرکت قطار مقابل باشد، قطار ثابت و در غیر این صورت متحرک می باشد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 10:11 - تاریخ: 22 دی 1391
خوب از کناری می پرسی که چشماش باز بوده دیگه 
نویسنده : امیر عباس - از: ایران
 
#3
ساعت: 11:33 - تاریخ: 20 اسفند 1391
پائین بار بالا کار نفس زنان خسته خسته؟
جواب میخوام.. 
نویسنده : احسان الله بیکزاد - از: افغانستان
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :