صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای منطقی 51 - خطوط و دوایر
نویسنده : فرید - از: ایران
 
#1
ساعت: 11:27 - تاریخ: 25 مرداد 1391
به نظر می رسد در صورت سوال اشکال تایپی وجود دارد:
"در شکل زیر از هر نقطه یک خط به هر دایره بکشید ( خط ممتد) طوری که نقطه ها یکدیگر را قطع نکنند. خطوط منحنی هم قبول هستند."

به هر حال اگر منظور این باشد که خط ها همدیگر را قطع نکنند، به نظر بنده پاسخ در صفحه x-y وجود ندارد، اما میتوان پاسخ را با در نظر گرفتن سه بعد براحتی بدست آورد. کافی است یکی از نقاط مذکور در صفحه گذرنده از دایره ها نباشد. 
نویسنده : پویا
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :