صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای منطقی شماره 50 - وزن سنگ
ما 4 تا سنگ داریم، با این 4 تا سنگ میتونیم از 1 تا40 کیلو چای بفروشیم. وزن هر سنگ چند کیلو است؟
نویسنده : امیر
 
#1
ساعت: 13:59 - تاریخ: 24 بهمن 1390
1 و 3 و 9 و 27


طرف 1 ترازو                       طرف 2 ترازو                   وزنه ی قابل اندازه گیری در طرف 2

      1                                         -                                                 1
      3                                         1                                                 2
      3                                          -                                                 3
       3و1                                     -                                                 4
       9                                        1و3                                               5
        9                                        3                                                  6    
       9و1                                      3                                                  7
         9                                        1                                                  8
          9                                        -                                                 9
         9و1                                    -                                                   10
         9و3                                   1                                                  11
        9و3                                     -                                                    12
      9و3و1                                  -                                                      13
        27                                   9و3و1                                                14
        27                                      3و9                                                15
       27و1                                9و3                                                     16
         27                                  9و1                                                   17
      27                                          9                                                   18
       27و1                                    9                                                    19
       27و3                                 9و1                                                 20
     27و3                                      9                                                21                                        
     27و3و1                                   9                                                 22
     27                                       1و3                                                  23
     27                                          3                                                 24
    27و1                                       3                                                  25
     27                                          1                                                   26
      27                                       -                                                    27
      27و1                                    -                                                   28
27و3                                      1                                                   29
      27و3                                    -                                                 30
    27و3و1                                   -                                                 31
   27و9                                     3و1                                                 32
   27و9                                        3                                                 33
  27و9و1                                     3                                                 34
  27و9                                      1                                                   35
   27و9                                      -                                                  36
  27و9و1                                   -                                                    37
  27و9و3                                  1                                                    38
   27و9و3                               -                                                     39
  27و9و3و1                              -                                                    40
 
نویسنده : P & S - از: ایران_تبریز
 
#2
ساعت: 12:18 - تاریخ: 16 اردیبهشت 1394
با سلام
جواب دوست عزیز خیلی خوب بود
ولی بنظرم این مسئله می تواند جواب های زیادی داشته باشد اگر محدودیت زیر را برایش قائل نشویم
(این که ما برای فروختن مثلا 10 کیلو محدود نشویم که فقط یه بار وزن بکشیم. مثلا بشود با وزنه 5 کیلوی دوبار وزن کشید و دوتا 5 کیلو بشود 10 کیلو)
با این حساب حتی با یه وزنه 1 کیلوی هم می توان هر کقدار چای فروخت :-) 
نویسنده : یاسر - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :