صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای منطقی شماره 48 - کهکشان راه شیری
طی تحقیقات دانشمندان یک کهکشان برای ارتباط با کهکشانهای دیگراز1000 لیزر استفاده می کند و آن ها طی خاموش و روشن شدن پیام ارسال می کنند.
تغییرلیزرها
ا- ابتدا همگی روشن اند.      2- لیزر های 2.4.6و...خاموش می شوند.       3- لیزر های 3و6و9و... تغییر حالت می دهند.         4- لیزرها3درمیان تغییرحالت می دهند.            5- لیزرها4درمیان تغییر حالت می دهند، و به همین ترتیب تاحرکت هزارم. (منظور از تغییرحالت یعنی اینکه لیزرهای روشن، خاموش می شوند ولیزرهای خاموش، روشن می شوند.)

کدام لیزرها روشن می مانند؟
نویسنده : امیرمحمد - از: ایران
 
#1
ساعت: 09:16 - تاریخ: 25 دی 1390
شرح بیشتر بر مسئله:
اگر لیزرهای خاموش را با 0 و روشن را با 1 نمایش دهیم برای حالتهای مختلف به ترتیب داریم:
1- همگی روشن
2- لیزرهای شماره زوج خاموش می شوند
3- لیزرهای مضرب 3 تغییر حالت می دهند
4- 3 درمیان لیزرها تغییر حالت می دهند
5- 4 درمیان لیزرها تغییر حالت می دهند
6- 5 درمیان لیزرها تغییر حالت می دهند
7- ...

و همینطور الی آخر تا دیگر لیزرها تغییر حالت ندهند.

شماره لیزرها:123456789101112131415161718
حالت اول111111111111111111
حالت دوم101010101010101010
حالت سوم100001100011100011
حالت چهارم100101110010100111
حالت پنجم100111110110101111
حالت ششم100110110111101110

 
نویسنده : مدیر سایت
 
#2
ساعت: 19:12 - تاریخ: 26 دی 1390
فقط اعدادی که مجذور کامل هستند روشن می مانند. این سوال امتحانی من بود . در مدرسه ی استعداد های درخشان. 
نویسنده : عرفان - از: تهران ,ایران
 
#3
ساعت: 08:23 - تاریخ: 27 دی 1390
ظاهراً طی حرکت پنجم، لیزر شماره 5 روشن شده و تا آخر روشن باقی می ماند و این یک مورد نقض برای پاسخ شماست. 
نویسنده : مدیر سایت
 
#4
ساعت: 14:06 - تاریخ: 24 بهمن 1390
به مدیر سایت:
شما  لیزر شماره 5 را به اشتباه در حالت سوم خاموش کردید!
جواب نفر 2ام  درست است. 
نویسنده : P & S - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :