صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای منطقی شماره 47 - انكار وجود جمع
ثابت كنيد جمع اعداد وجود ندارد!!!!!!
نویسنده : شهاب - از: ايران
 
#1
ساعت: 14:22 - تاریخ: 22 دی 1390
جمع دو چيز زماني معني دارد كه آن دو چيز از يك جنس (متشابه) باشند. مثلا ما نمي توانيم دو سيب را با پنج گنجشك جمع كنيم.بنابر اين در اين مثال دو بعلاوه ي پنج بي معني است  
نویسنده : مسعود مقرب - از: ايران
 
#2
ساعت: 19:55 - تاریخ: 30 دی 1390
اين توجيه درست است ولي من گفتم اعداد نه شئ  
نویسنده : شهاب - از: ايران
 
#3
ساعت: 21:32 - تاریخ: 18 تیر 1391
ما می توانیم به جای جمع کردن دو عدد از تفریق استفاده کنیم یعنی عمله جمع از تفریق در ست شده پس می توانیم عمله  جمع را کنار بگذاریم برای مثال 2 به علاوه ی 2 می شود 4 بجای این جمع بنویسیم 6 منهای 2 که می شود 4 
نویسنده : ابی - از: ایران
 
#4
ساعت: 10:46 - تاریخ: 17 مرداد 1394
اصلا عدد به تنهایی بی معنی است وقتی میگوییم دو اگر اگر هیچ متغیری را همرا ه  عدد نیاوریم بی معنی خواهد بود این طور که شما سوال را مطرح کرده ید بدون در نظر گرفتن شئ یا همان متغیر اساسا اعداد بی معنی میشوند و جمع و یا هر عمل دیگری بر انها بی معنی خواهد بود 
نویسنده : محمدی - از: ایرانی-کورد
 
#5
ساعت: 22:01 - تاریخ: 1 خرداد 1396
ببین جمع تعداد دو شئ از جنس مختلف بی معنی است مثل همون مثالی که خودت زدی مثال بلبل و سیب وقتی ما میگوییم 2 به علاوه 2 در واقع هیچ جنس مشابهی گفته نشده است و ممکن است که دو جنس متفاوت باشد درزم اعداد از تعداد چیزی به وجود می آیند مثل شئ یا جاندار و ..... پس جمع دو عدد خالی ووجود ندارد  
نویسنده : مصطفی - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :