صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای منطقی 10- مجموعه های غیر عادی
همانطور که می دانید عضو یک مجموعه خود می تواند مجموعه دیگری باشد. مثل مجموعه  تشکلهای اجتماعی یک جامعه شامل خانواده و ...
حالا اگر یک مجموعه خود عضوی از خود باشد آن مجموعه را غیر عادی می نامیم و اگر خود را به عنوان یک عضو نپذیرد آنرا مجموعه ای عادی می گوئیم.

در اینصورت مجموعه تمام مجموعه های عادی ، عادی است یا غیر عادی ؟
نویسنده : حميد - از: فيروزآباد فارس
 
#1
ساعت: 11:53 - تاریخ: 10 آبان 1388
لطفا به این معما پاسخ بدید. 
نویسنده : ف.د - از: از ایران
 
#2
ساعت: 16:58 - تاریخ: 10 آبان 1388
معروف است که راسل این پارادوکس را اولین بار برای پاسخگویی کانتور پدر شاخه مجموعه ها در علم ریاضیات مطرح نموده است.
این سوال نمی تواند پاسخ مشخصی داشته باشد زیرا مجموعه ای با تعریف بالا نمی تواند عادی باشد زیرا آن وقت خود مجموعه عضوی از خودش می شود که این با تعریف مجموعه عادی مغایر است. از طرفی نمی تواند غیر عادی باشد چون در آن صورت خود را به عنوان یک عضو می پذیرد در حالیکه ما داریم در مورد مجموعه تمام مجموعه های عادی صحبت می کنیم. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :