صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای منطقی 9- در رهایی
زندانی دو زندانبان راستگو و دروغگو با دو در دارد که یکی منتهی به رهایی و دیگری منتهی به زندانی دیگر است، دارد.
نویسنده : حميد - از: فيروزآباد فارس
 
#1
ساعت: 02:42 - تاریخ: 8 تیر 1386
از یکی از نگهبانها میپرسیم :
- اگر از دوستت بپرسم در رهایی کجاست چه میگوید

آنگاه هر دری را که گفت آن در آزادی نیست!
و درب مخالف ، درب رهایی است 
نویسنده : احسان دهقانی
 
#2
ساعت: 16:29 - تاریخ: 16 مرداد 1390
از يكي ميپرسيم كه به نظر دوستت در ازادي كدام است واون هرچي گفت برعكسش ميكنيم 
نویسنده : حجت - از: ايران
 
#3
ساعت: 16:39 - تاریخ: 16 مرداد 1390
کاملاً صحیح است. در واقع ترکیب عطفی یا AND دو گزاره درست- نادرست و نادرست-درست همیشه نادرست است. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#4
ساعت: 03:03 - تاریخ: 29 اسفند 1390
حالا اومدیمو دو تا نگهبانا با هم دوست نبودن ! اون وقت چی ؟ :ی 
نویسنده : مهدی
 
#5
ساعت: 20:11 - تاریخ: 9 فروردین 1391
حالا اومدیمو دو تا نگهبانا با هم دوست نبودن ! اون وقت چی ؟
اونوقت اين سوال را ميپرسيم كه هميشه و در هر حال جواب ميدهد:
(( اگه من ديروز از شما ميپرسيدم در آزادي كدام است، كدام را نشان ميدادي))
كمي آن را تحليل كنيد متوجه ميشويد.(كمي سخت است ولي بايد فكر كرد.) 
نویسنده : داريوش - از: ايران
 
#6
ساعت: 10:19 - تاریخ: 29 مرداد 1394
آیا طرف دیگر این در را ب عنوان در آزادی نشان میدهد؟
اگر اشاره مان به در آزادی باشد،هر دو پاسخ نه میدهند،و اگر اشاره مان به در زندان باشد هر دو پاسخ اری میدهند! 
نویسنده : فرامرز - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :