صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای علمی شماره 81 - تعیین قبله با توجه به تابش عمودی خورشید
با توجه به زاویه محوری زمین با خورشید و موقعیت کعبه (نزدیکی به استوا) آیا در زمان خاصی از سال خورشید "دقیقاً" عمود بر کعبه می تابد؟ در صورتی که پاسخ مثبت است در این زمان خاص سایه شخص در راستای کعبه خواهد بود؟ آیا با تقریبی قابل قبول می توان جهت قبله را در این زمان برای تمام نقاط کره زمین حساب کرد؟
نویسنده : پویا
 
#1
ساعت: 01:18 - تاریخ: 28 مهر 1394
من نمیدونم خورشید توی لحظه ای ب مکه عمود میتابه یا نه... ولی اگه فرض کنیم ک میتابه

لم:
فرض کنید L خطی واقه بر صفحه P و M نقطه ای غیر واقه بر L در صفحه P باشه. فرض کنید L1 خطی باشه که از M موازی L رسم میشه. در این صورت L1 خطی واقه بر صفحه P ست.

حالا فرض کنید P صفحه ای باشه که از خورشید، مرکز زمین و نقطه دلخواه M از سطح زمین(غیر واقه بر مکه) میگذره. چون قراره فرض کنیم ک خورشید ب مکه عمود میتابه و هرپرتویی ک ب سطه زمین عمود بتابه از مرکز زمین میگزره پس پرتویی ک ب مکه میتابه درونه صفحه Pه. این پرتو در مکه بدلیل عمود تابیدن سایه ای ایجاد نمیکه.
بدلیل فاصله دور خورشید از زمین، میشه همه پرتوهای خورشید رو موازی فرض کرد. البته جو زمین کمی شکست نور ایماد میکنه ک من ازش صرف نظر میکنم. چون پرتویی که از نقطه M میگزره و سایه M رو ایجاد میکنه موازی پرتوییه که از مکه میگزره پس  بنا به لم بالا این پرتو در صفحه P  هم هست.
اما بودن پرتو گذرا از M در صفحه P به این معنیه که سایه جسم M تمامن درون صفحه P ه. و مولفه ای خارج از صفحه P نداره.
پس راستای سایه، راستای مکه رو نشون میده. شاید بهتر باشه بگم جهت عکس سایه راستای مکه رو نشون میده.

محور حرکت وضعی زمین تقریبن عموده بر مدار زمین دور خورشید. اگه هم نبود، چون محور حرکت وضعی زمین در راستای خورشید نیست پس  ینی خورشید فقط بزای ی لحطاتی میتونه عمود ب مکه بتابه و نمیتونین این روش رو برای نقاط دیگه ای از زمین بکار ببرین. درست توی لحطه ای ک خورشید عمود ب مکه میتابه هر جسمی ک از خورشید سایه داره راستای قبله رو نشون میده و میدونیم توی اون لحظه نصف دیگه زمین شبه و سایه ای وجود نداره. 
نویسنده : صفر مطلق
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :