صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای علمی شماره 79 - شکست دوگانه نور قطبیده
درخشیدن پلاستیک های شفاف در زیر نور
مانند پلاستیک جلدCD
دلیل این درخشندگی چیست؟
عکس:

نویسنده : کوه یخ - از: ایران
 
#1
ساعت: 04:19 - تاریخ: 5 شهریور 1394
طبق قوانین شکیت نور، پرتوی نوری که از جسم شفافی با ظریب شکست بیستر ب مرز جدا کنندش با جسم با ضریب کمتر بتابه بخشیش بارتاب پیدا میکنه و بخشی دیگه میشکنه و طوری وارد محیط دوم میشه که زاویه پرتور شکسته شده با خط عمود بیشتر از زاویه پرتو تابش با خط عموده. دیلی این شکسته شدن به اختلاف سرعت نور در دو محیط مربوط میشه. جون زاویه شسکت در این حالت بیشتر از زاویه تابشه میشه انتظار داشت به ازای زاویه خاصی برای پرتو تابش، پرتو شکست با زاویه 90 درجه وارد محیط دوم بشه. این ب این معنیه که به ازای اون زایوه خاص ک ب جنس دو محیط وابسته س پرتو شسکته شده مماس به مرز جدا کننه دو محیط میشه. به این زاویه میگیم زاویه بحرانی و وقتی ب وجود میاد که پرتو نوری بخاد از محیطی با ظریب شکست بیشتر وارد محیطی با ظریب شکست کمتر بشه. برای زاویه هایی بیشتر از زاویه بحرانی هیچ پرتو نوری وارد محیط دوم نمیشه و تمام پرتو بازتاب کلی پیدا میکنه.

از این پدیده برای افزایش بازتابندگی سطح رسانه های زخیره سازی نوری استفاده میشه. ینی زیر سطحی که داده ها رو زخیره میکنه رو با دو ماده دیگه میپوشونن. اون لایه ای که درست زیر سطح زخیره کننده داده هاست ضریب شکست کمتر و ماده زیرش ظریب شکست بیشتری داره. 
#2
ساعت: 04:20 - تاریخ: 5 شهریور 1394
طبق قوانین شکیت نور، پرتوی نوری که از جسم شفافی با ظریب شکست بیستر ب مرز جدا کنندش با جسم با ضریب کمتر بتابه بخشیش بارتاب پیدا میکنه و بخشی دیگه میشکنه و طوری وارد محیط دوم میشه که زاویه پرتور شکسته شده با خط عمود بیشتر از زاویه پرتو تابش با خط عموده. دیلی این شکسته شدن به اختلاف سرعت نور در دو محیط مربوط میشه. جون زاویه شسکت در این حالت بیشتر از زاویه تابشه میشه انتظار داشت به ازای زاویه خاصی برای پرتو تابش، پرتو شکست با زاویه 90 درجه وارد محیط دوم بشه. این ب این معنیه که به ازای اون زایوه خاص ک ب جنس دو محیط وابسته س پرتو شسکته شده مماس به مرز جدا کننه دو محیط میشه. به این زاویه میگیم زاویه بحرانی و وقتی ب وجود میاد که پرتو نوری بخاد از محیطی با ظریب شکست بیشتر وارد محیطی با ظریب شکست کمتر بشه. برای زاویه هایی بیشتر از زاویه بحرانی هیچ پرتو نوری وارد محیط دوم نمیشه و تمام پرتو بازتاب کلی پیدا میکنه.

از این پدیده برای افزایش بازتابندگی سطح رسانه های زخیره سازی نوری استفاده میشه. ینی زیر سطحی که داده ها رو زخیره میکنه رو با دو ماده دیگه میپوشونن. اون لایه ای که درست زیر سطح زخیره کننده داده هاست ضریب شکست کمتر و ماده زیرش ظریب شکست بیشتری داره. 
نویسنده : صفر مطلق
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :