صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای سیستم زمین شماره 80- جدا سازی ارت سیستم های مخابراتی، برق و ابزار دقیق
آیا در سایت های بزرگ میبایست  ارت و کلین ارت سیستم های مخابراتی از ارت و کلین ارت سیستم های برق و ابزار دقیق از دو شبکه مجزا تامین گردند و یا خیر؟
نویسنده : شهاب الدین قزلو - از: ایران
 
#1
ساعت: 15:30 - تاریخ: 8 بهمن 1396
لطفاً به IEEE 142, IEEE1050 ,IEEE 1100 مراجعه فرمائید. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور(حمید) - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :