صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای الکتریکی شماره 27 - هارمونیکهای زوج
من در یک شبکه صنعتی که فاقد هر گونه مبدل الکترونیک قدرت است کار می کنم. اخیراً بررسیهایی روی کیفیت توان در شبکه انجام شده و گزارش حاکی از وجود هارمونیکهای زوج قابل توجه در سیستم است. تا جایی که از دوران خیلی دور تحصیل به خاطر دارم شبکه های قدرت عمدتاً حاوی هارمونیک فرد هستند مگر جایی که مبدلهای الکترونیک قدرت حضور قالبی در سیستم داشته باشند. آیا درست می گویم؟ اگر چنین است منشأ این هارمونیکهای مزاحم چه می تواند باشد؟
نویسنده : نادر اقبالی - از: همدان
 
#1
ساعت: 10:59 - تاریخ: 21 تیر 1390
در شبکه های قدرت شامل عناصر مغناطیسی مانند ترانس و ماشینهای الکتریکی، به دلیل وجود هسته مغناطیسی ، مولفه های الکتریکی تحت تأثیر آن مانند شار مغناطیسی، ولتاژ و جریان مغناطیسی در صورت اعوجاج نیز عموماً از تقارن نیم - موج برخوردارند. مطابق تحلیل فوریه، آنالیز توابع متقارن نیم - موج ( شکلهای a,b,c,f زیر) تنها به هارمونیکهای فرد منجر می شود. در ماشینهای الکتریکی، تقارن هندسی قطبهای شکل دهنده میدان مغناطیسی ضامن این تقارن نیم- موج است. در مورد ترانس نیز تقارن رفتار مغناطیسی دیپلهای مغناطیسی تعیین کننده این ویژگی است ( برای اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید به Transformer Riddle No.64 مراجعه نمائید).
البته بحث حاضر به شرایط پایدار سیستم قدرت مربوط می شود، در حالتهای گذرا، مثل جریان هجومی ترانس یا الکتروموتور، لحظات اولیه شکل گیری اتصال کوتاه یا اشباع مغناطیسی هسته به دلیل بار شدن مولفه dc  به شکل موج کمیتهای مختلف، امواج از حالت تقارن نیم- موج خارج شده و اعوجاجات علاوه بر هارمونیکهای فرد از هارمونیکهای زوج نیز برخوردار خواهند بود.
در شرایط خاص بار گذاری نامتعادل ترانسهای قدرت نیز به دلیل ظهور مولفه صفر شار مغناطیسی، جریان مغناطیسی از پوش dc برخوردار شده و هارمونیکهای زوج نیز وارد سیستم می شوند. یک پدیده جالب دیگر که مسئول مغناطیس شوندگی نامتقارن ترانسهای قدرت و به تبع آن ظهور هارمونیکهای زوج در سیستم است، شکل گیری امواج جریان فرکانس پائین در نقطه صفر ترانسها ناشی از فعالیتهای خورشیدی می باشد.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :