صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معماي الكتريكي شماره 5 - مدارات کنترل DC و پلاریته
اگر دقت کرده باشید در مدارات فرمان DC ، نقشه ها به نحوی ترسیم می شوند که پلاریته مثبت به خط بالایی نقشه و پلاریته منفی به خط پائینی آن اختصاص می یابد.
به نظر شما این یک عادت نقشه کشی است یا دلیل فنی مهمی دارد؟ فرض کنید عملکرد تمامی تجهیزات مرسوم در اینگونه مدارات نظیر رله های کمکی ، بوبین قطع و وصل کلیدهای قدرت و غیره از نظر اتصال به پلاریته مثبت و منفی یکسان باشد.

اگر با حفظ موقعیت مداری هر یک از تجهیزات تنها جای پلاریته مثبت و منفی تغییر کند چه اتفاقی می افتد؟
نویسنده : حميد - از: فيروزآباد فارس
 
#1
ساعت: 09:00 - تاریخ: 1386
دليل آن يك دليل فني است زيراهمانطور كه مي دانيم بدنه تابلوزمين مي شود وباتوجه به همين مورد اگر جاي +و-برعكس شود و يك اتصال به بدنه در مدارفرمان (بعد ازكنتاكت روي دهد) سبب تحريك بوبين كنتاكتور مي شود 
نویسنده : رحيم
 
#2
ساعت: 15:37 - تاریخ: 1 مرداد 1388
موضوع مطرح شده اتفاقاً يكي از مشكلات مدارات dc  وقتي يك سر مدارات قطع به پلاريته منفي وصل شده باشد، است( ونه برعكس). زيرا در سيستمهاي الكتريكي به دلايل مختلف ترجيح داه مي شود پلاريته منفي باتري زمين شود، در اين حالت جريانهاي كوچك نشدي به واسطه خازنهاي پراكنده ناشي از سيمهاي ارتباطي يا سيم پيچي بوبينها مي تواند عملكرد ناخواسته رله قطع low burden را فراهم كند. به شكل زير دقت فرمائيد.و اما دليل اتصال پلاريته منفي به يك سر بوبينهاي قطع يا وصل مدار با وجود مشكلات فوق الذكر، ممانعت از بروز خوردگي تجهيزات بويژه زماني كه تجهيزات مذكور در فضاي باز و در معرض آلودگي و رطوبت قرار مي گيرند، مي باشد.

Figure 3 also shows the preferred polarity to which the circuit-breaker trip coil (or any other coil) should be connected to avoid corrosion because of electrolytic action. No coil should be connected only to positive polarity for long periods of time; and, since here the circuit breaker and its auxiliary switch will be closed normally while the protective-relay contacts will be open, the trip-coil end of the circuit should be at negative polarity.Reference: The Art & Science of  Protective Relaying   By: C.Russell Mason


براي اطلاع بيشتر از نحوه بروز خوردگي و تأثير پلاريته هاي مختلف بر آنها مي توانيد به Grounding riddle No.20 از بخش انگليسي همين سايت مراجعه فرمائيد. 
نویسنده : حميد - از: فيروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :