صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
پرسش الكتريكي شماره 22- نحوه سایز کردن کلیدهای ورودی و باسبارهاي تابلو
نویسنده : دانيال
 
#1
ساعت: 19:42 - تاریخ: 10 تیر 1388
موضوع سؤال به انتخاب  Rating مناسب براي كليد ورودي و باسبار شكل نمونه زير كه تغذيه كننده تعداد مشخصي خروجي است بر مي گردد.مطابق استاندارد IEC 60059 ريتينگ هاي استاندارد شامل ضرايب 10n اعداد 1 , 25/1 , 6/1 , 2 , 5/2 , 15/3 , 4 , 5 , 3/6 , 8 است. براي مثال براي عدد 6/1 ريتينگهاي 16 , 160 , 1600 , 16000 قابل تعريف است.
از سوي ديگر مطابق تجربه و استاندارد IEC 60439-1 به هنگام تغذيه چندين مدار خروجي توسط يك مدار ورودي ضريبي به نام diversity factor به شرح زير به ازاي تعداد فيدرهاي خروجي تعريف مي شود.

2 to 3 : 0.8
4 to 5 : 0.7
6 to 9 : 0.6
10 and above : 0.5


بنابراين براي جريان نامي كليد ورودي و باسبار شكل بالا خواهيم داشت:

1x 800 + 4x 1000+7x 250 = 6550 x 0.5 = 3275 A   ---- 4000 A

 
نویسنده : حميد - از: ايران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :