صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معماي الكتريكي شماره 21- راضي نمودن مشتركين برق با وجود كمبود توليد
آنها قادرند بدون آنكه سبب نارضايتي مشتركين را با قطع برق در بعضي نواحي فراهم آورند، مشكل پيكهاي مصرف در ساعات اوليه شب را حل كنند. به نظر شما آنها چگونه عمل مي كنند؟ آ يا به ترتيبي قانون بقاي انرژي را نقض مي كنند، يا آنكه بدون اطلاع مشتركين آنها را وادار به مصرف كمتر مي كنند؟ به نظر شما آنها چگونه موفق به فريب مشتركين خود مي شوند؟
در متن بالا منظور از فريب مشتركين، تحويل انرژي الكتريكي با كيفيت غير استاندارد به نحوي است كه مشتركين عادي براحتي قدرت تشخيص آنرا نداشته باشند.  
ضمناً منظور از تغيير كيفيت توان ، تغيير پارامترهاي تأثير گذار در كيفيت برق رساني مثل ولتاژ، فركانس يا شكل موج سيگنال تحويلي به مشتركين است.
نویسنده : حميد
 
#1
ساعت: 18:59 - تاریخ: 3 مرداد 1388
تغيير فركانس برق تحويلي به مشتركين از مواردي است كه با وجود تنزل كيفيت توان تحويلي كمتر از ديگر روشها ( كاهش ولتاژ) حساسيت بر انگيز است. با رجوع به روابط اساسي مهندسي برق مشاهده مي شود در موارد اندكي پارامتر فركانس به عنوان يك پارامتر مهم تأثير گذار وارد معادلات الكتريكي مي شود. مثلاً مقدار روشنايي يك لامپ رشته اي با توان دوم تغييرات ولتاژ تغيير مي كند اما با تغيير فركانس ميزان توان الكتريكي دريافتي توسط لامپ تغيير نكرده بنابراين مشتركين عملاً متوجه كاهش فركانس نمي شوند. اما در مورد بارهاي مكانيكي كه عمدتاً به صورت بارهاي چرخان از شبكه الكتريكي تغذيه مي كنند، وضعيت به نحو ديگري است. توان مكانيكي دريافتي از سوي يك موتور چرخان، متناسب با گشتاور مقاوم و سرعت چرخش موتور است. در مورد برخي از بارهاي مكانيكي مانند فنها، توان مكانيكي ماشين گردان با توان سوم سرعت گردش فن متناسب است. به اين ترتيب با كاهش فركانس برق تحويلي عملاً مصرف كنندگان صنعتي را ناخواسته وادار به مصرف كمتر مي كنيم. اين كاهش با توجه به حجم قابل توجه شبكه سراسري مي تواند تا حد ظرفيت توليد يك نيروگاه نيز بزرگ باشد.

 
نویسنده : حميد - از: فيروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :