صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای الکتریکی شماره 83 - سوختن وسایل مشترکین
با سلام
با کاهش فرکانس به 49.9 هرتز، برای تجهیزات منازیل چه مشکلی پیش می آید؟
نویسنده : سجاد
 
#1
ساعت: 15:45 - تاریخ: 16 اردیبهشت 1398
معمولاً مشکل با کاهش ولتاژ ناشی از عدم تناسب ظرفیت اختصاصی به یک منطقه و میزان بار مصرفی پیش می آید. کاهش فرکانس در این حد معمول بوده و خطرناک نیست. با کاهش فرکانس مصارف اهمی توان نامی اسمی خود را دریافت می کنند ولی بارهای موتوری با کاهش سرعت و افت توان خروجی روبرو خواهند بود. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور (حمید) - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :