صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای الکتریکی شماره 81 - توزیع بار
اگر یک ذره بار دار را با بار مثبت در مرکز یک پوسته فلزی کروی به شعاع داخلی rوشعاع خارجی R قرار دهیم و در راستای یکی از شعاع هایش کمی جابجا کنیم نحوه توزیع بار در سطح داخلی پوسته یکنواخت نیست اما در سطح خارجی یکنواخت است چرا؟
نویسنده : حقیقت - از: ایرانی
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :