صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای الکتریکی شماره 77 - مدار فرمان
مداری طراحی کنید که با زدن شاسی h موتور اول روشن و فعال بماند و با زدن دوباره همان کلید موتور دوم روشن شود و با زدن دفه سوم موتور سوم روشن شود و با زدن دفعه چهارم همان کلید همه موتور ها خاموش شوند
نویسنده : رضا
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :