صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای الکتریکی شماره 68 - محاسبه سایز سیم نوترال ترانس
سیم نوترال ترانس را چگونه سایز کنیم؟
نویسنده : علیرضا کلانتری - از: ایران
 
#1
ساعت: 13:13 - تاریخ: 31 فروردین 1395
برای سایز سیم نوترال ترانس در مواردی که بطور مستقیم زمین می شود، حداکثر جریان اتصال کوتاه گذرنده از ترانس که با توجه به امپدانس مولفه صفر آن قابل برآورد استو مدت زمان تداوم اتصال کوتاه حائز اهمیت است. روابط و محاسبات ترمودینامیکی با فرض بی درو بودن شرایط ترمودینامیکی سیم در  IEEE 80 ذکر گردیده که می تواند مورد استفاده برای سایزینگ حرارتی سیم قرار گیرد. زمان تداوم اتصال کوتاه مطابق استاندارد می باید یک ثانیه منظور شود. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :