صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای الکتریکی شماره 67 - معمای پیل ها
ما دو باتری مشابه داریم اگر مثبت را از یک باتری و منفی را از باتری دیگر به لامپ برسانیم لامپ روشن  نمیشود به لامپ که مثبت و منفی میرسد پس علت چیست؟؟؟
نویسنده : محمد ع شازند
 
#1
ساعت: 22:35 - تاریخ: 3 اسفند 1394
به معمای الکتریکی شماره 2 مراجعه فرمائید. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 22:31 - تاریخ: 4 اسفند 1394
در معمای شماره دو جواب منطقی برای این سوال پیدا نکردم لطفا بیشتر توضیح بدید... 
نویسنده : محمد ع شازند
 
#3
ساعت: 21:40 - تاریخ: 5 اسفند 1394
دو الکترود موسوم به مثبت و منفی تنها در جوار یک محیط حامل یون موسوم به الکترولیت می توانند وجود داشته باشند، وگرنه دو الکترود مستقل از نظر شیمیایی نمی توانند نسبت به هم اختلاف پتانسیل داشته باشند. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :