صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای الکتریکی شماره 59 - خاصیت خازنی
با سلام
خاصیت خازنی در کابل ها بیشتر است یا در خطوط هوایی؟
با شرط یکسان بودن سطح ولتاژ و سطح مقطع هادی ها.
نویسنده : اکرمی
 
#1
ساعت: 10:40 - تاریخ: 14 آذر 1394
خاصیت خازنی با کاهش فاصله دو سیم و یا یک سیم با زمین افزایش می یابد، بنابراین خاصیت خازنی کابلها به مراتب بیشتر از خطوط هوایی است. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 23:08 - تاریخ: 16 آذر 1394

ممنون از پاسخ شما.

حال خاصیت سلفی در کابل ها بیشتر است یا در خطوط هوایی؟
با شرط یکسان بودن سطح ولتاژ و سطح مقطع هادی ها. 
نویسنده : اکرمی
 
#3
ساعت: 17:20 - تاریخ: 17 آذر 1394
خاصیت سلفی خطوط انتقال بیشتر از کابل است. اندوکتانس با فاصله دو هادی نسبت مستقیم دارد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#4
ساعت: 09:34 - تاریخ: 23 آذر 1394
پس در کل خاصیت سلفی در خط هوایی و خاصیت خازنی در کابل ها بیشتر است.

مثلا خاصیت خازنی در کابل های و خطوط هوایی در چه محدوده ای است؟؟؟

در مراجع نوشته اند که در طولهای حدود 200 متر و سایزهای بالا نظیر 120 وبالاتر خاصیت القایی کابل با میزان مقاومت اهمی آن قابل مقایسه شده و برای محاسبات افت ولتاژ می باید مدار معادل اهمی -سلفی مبنا قرار گیرد.  کابلهای سه فاز از راکتانسی حدود 0.07 تا 0.08 اهم بر کیلومتر برخوردارند.  
نویسنده : اکرمی
 
#5
ساعت: 14:51 - تاریخ: 17 اسفند 1398
خاصیت خازنی با فرض یکسان بودن سطح مقطع در کابلها بیشتر است و خاصیت سلفی هم برعکس خازنی ست . 
نویسنده : محمد رنجبر از شهرستان مریوان - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :