صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای الکتریکی شماره 57 - معادله شار
سلام علیکم

اگر از یک هادی و یا سیم پیچ جریان به شکل سینوسی عبور کند یعنی جریان عبوری دارای تابع سینوسی باشد معادله شاری که در اطراف آنها تشکیل می گردد  به چه شکل و با چه تابعی قابل بیان خواهد بود؟

با تشکر
نویسنده : سعید
 
#1
ساعت: 10:56 - تاریخ: 5 آذر 1394
توزیع مکانی شار اطراف المان جریان بستگی به هندسه سیم حامل دارد. بطور کلی قانون مداری آمپر که بیان ریاضی آن تناسب المان جریان با انتگرال خطی شار منتج از آن است بیان می شود. تغییرات لحظه ای شار نیز در صورت خطی بودن فضای احاطه کننده میدان همان تغغیرات زمانی جریان خواهد بود. در رابطه زیر N تعداد دور المان جریان، i جریان لحظه ای عبوری، R رلوکتانس مغناطیسی مسیر و φ معرف شار مغناطیسی در برگیرنده المان جریان است.

N.i = R.φ
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 11:35 - تاریخ: 5 آذر 1394
خطی بودن فضای احاطه کننده میدان یعنی چه  ؟؟  لطفا بیشتر توضیح دهید . خطی بودن را چه چیزی تعیین می کند. خطی بودن به این معنی است با افزایش جریان میدان هم افزایش یابد.
فضای اطراف سیم پیچ و یا سیم حامل جریان ما هوا است.  
نویسنده : سعید
 
#3
ساعت: 12:13 - تاریخ: 5 آذر 1394
ضای عاری از دیپلهای مغناطیسی فضای خطی محسوب می شود. از این منظر هوا یک فضای خطی و هسته مغناطیسی محاط توست سیم پیچی یک فضای غیر خطی را تشکیل می دهد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#4
ساعت: 12:43 - تاریخ: 5 آذر 1394
پس با توجه به گفته شما معادله شار مغناطیسی  در خارج سیم پیچ که هوا  (فضای خطی )است  و داخل سیم پیچ که هسته آهنی وجود دارد (فضای غیر خطی است) فرق می کند.
مگر می شود رفتار یک شار مغناطیسی اطراف سیم پیچ که مسیر خود را از طریق هوا و در ادامه در داخل سیم پیچ از هسته می بندد حاوی دو معادله  مختلف باشد ؟ 
نویسنده : سعید
 
#5
ساعت: 08:47 - تاریخ: 7 آذر 1394
در اغلب موارد عملی مسیر مغناطیسی شامل هسته مغناطیسی و هوا است. یک نمونه غیر قابل اجتناب آن هم ماشینهای الکتریکی دوار می باشد که به ناچار شامل یک فاصله هوایی بین روتور و استاتور می باشند. رفتار میدان مغناطیسی لینک کننده سیم پیچی ها نیز متأثر از رلوکتانس کل مسیر که شامل هسته و هوا است می باشد. البته در فصل مشترک هسته و هوا پدیده های فینگرینگ و توزیع غیر یکنواخت میدان را نیز داریم که در کاربردهای عملی بنا به نیاز باید با روشهای تحلیل کامپیوتری مبتنی بر المانهای محدود آنالیز شوند. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :