صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معماي الكتريكي شماره 14- كارگاه تاريك

موضوع اين كارگاه به گوش رئيس مجتمع مي رسد و دستور مي دهد براي حل مشكل تمام لامپهاي 100 واتي كارگاه را با لامپهاي 200 واتي تعويض كنند. اما با كمال تعجب وضع روشنايي كارگاه به شهادت افراد مشغول در آن و دستگاه نور سنج هيچ تغييري نمي كند.
رئيس مجتمع دستور مي دهد يكي از لامپهاي 200 وات جديد را برايش بياورند. او به محض ديدن علامت ساخت ايران با لحني متفكرانه مي گويد مگر دستور ندادم از محصولات ايراني در مجتمع من استفاده نشود. او كه مدتها است در حسرت دريافت گرين كارت به سر مي برد با ژست روشنفكر موابانه تكه كلام هميشگي خود " ما ايرانيها ... " را بكار مي برد و اين مورد را نيز به انبوه تجارب بي نظير خود در زمينه كشف ويژگيهاي خاص كارگران ايراني از قبيل تنبلي، بي لياقتي و از همه مهمتر ويژگي ذاتي آنها در تقلب مي افزايد ، و صد البته وقتي از كلمه ما استفاده مي كند منظورش خودش نيست چون او مدتها است، تصميم بزرگ خود براي پيوستن به جهان متمدن را گرفته است!

خوب به نظر شما اشكال از لامپهاي وطني است يا مشكل از جاي ديگري آب مي خورد؟
نویسنده : حميد - از: ايران
 
#1
ساعت: 16:38 - تاریخ: 1386
مشكل از امپدانس داخلي منبع و يا در بحث حاضر امپدانس كابل ارتباطي است. شكل و روابط زير گوياي اين حقيقت هستند. چنانكه مشاهده مي شود هميشه با افزايش تعداد لامپها توان الكتريكي يا نوري دريافتي اضافه نمي شود. همه چيز به مقاومت داخلي منبع بستگي دارد. در شكل زير اگر در سمت راست خط قرمز باشيم ( خط قرمز معرف تساوي مقاومت بار و مقاومت داخلي منبع است ) با كاهش تعداد لامپها يا افزايش مقاومت بار، توان الكتريكي جذب شده افزايش مي يابد، ولي اگر در سمت چپ اين خط باشيم با افزايش تعداد لامپها توان دريافتي بيشتر مي شود.همانطور كه مشاهده مي گردد ماكزيمم توان الكتريكي ممكن در حالت برابري مقاوت بار با مقاومت داخلي منبع حاصل مي شود. بر اساس منحني فوق هر توان الكتريكي خروجي بر حسب دو مقاومت بار مختلف قابل تحصيل است چيزي كه دوستان داستان كارگاه تاريك را متحير كرده بود.
برابري مقاومت بار و مقاومت كابل ارتباطي خيلي دور از ذهن نيست. يك كابل 500 متري با سطح مقطع 6 ميليمتر مربع و كارگاهي با 80 عدد لامپ 200 وات تقريباً مقاومتهاي يكساني دارند.
البته در بحث فوق موضوع تحمل جرياني كابل را ناديده گرفتيم كه قطعاً در يك طرح واقعي مي بايد مد نظر قرار گيرد.
 
نویسنده : حميد - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 00:44 - تاریخ: 25 مهر 1390
مشکل کم نوری در اینجا از مقدار توان لامپها نیست بلکه از افت ولتاژ است. 
نویسنده : پویا - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :