صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معماي الكتريكي شماره 13- انرژي مفقود شده
دو خازن الكتريكي كاملاً مشابه در دست داريم. يكي را به اندازه ولتاژ V شارژ مي كنيم. پس از آن بخشي از انرژي ذخيره شده را با اتصال موازي به خازن مشابه دوم انتقال مي دهيم.
مطابق انتظار مي بايد يك تقسيم انرژي مساوي بين دو خازن انجام شده باشد. اما پس از ملاحظه روابط زير متوجه مفقود شدن نيمي از انرژي مي شويم.
به نظر شما در مدار زير پس از اتصال كليد چه بر سر انرژي مفقود شده مي آيد؟

Wa=1/2CV2


Wb= 1/8 CV2+1/8CV2=1/4CV2


نویسنده : حميد - از: ايران
 
#1
ساعت: 07:32 - تاریخ: 19 شهریور 1386
پس از برقراری تعادل انرژی بین دو خازن ولتاژ در حالت جدید  V/2  نیست بلکه2√Vاست  
نویسنده : امیر خشایار - از: ایران
 
#2
ساعت: 07:39 - تاریخ: 19 شهریور 1386
SORRY , IN NEW SITUATION AND AFTER EQUALIZATION  NEW VOLTAGE WILL BE V*√2÷2 NAMELY 0.707 V . PLEASE FORGET MY PREVIOUS ANSWER
 
نویسنده : امیر خشایار - از: ایران
 
#3
ساعت: 08:51 - تاریخ: 19 شهریور 1386
در صورت صحت نظر شما قانون بقاي بار الكتريكي نقض نمي شود؟ 
نویسنده : حميد
 
#4
ساعت: 10:24 - تاریخ: 19 شهریور 1386
اتفاقاً در این صورت قانون بقای بار نقض نمی شود . در پارادوکس مطرح شده در متن معما از نوعی غفلت ذهن در تشابه پارامترهای الکتریکی و هیدرولیکی استفاده شده است . دلیلی ندارد  پس از برقراری ارتباط بین دو خازن ولتاژ  V/2  شود . بله اگر آب درون یک بشکه را به بشکه مشابهی بریزیم ارتفاع آب نصف می شود . ولی در اینجا ولتاژ خازن تناظری با ارتفاع آب در بشکه ندارد . لطفآ آقای حمید فرمولی ارائه دهند  که نشان دهد  پس از وصل کلید ولتاژ نصف می شود  
نویسنده : امیر خشایار - از: ایران
 
#5
ساعت: 17:23 - تاریخ: 19 شهریور 1386
فرمول آن رابطه ساده v=q/c و توجه به قانون بقاي بار الكتريكي است. 
نویسنده : حميد
 
#6
ساعت: 07:08 - تاریخ: 20 شهریور 1386
بارهای الکتریکی برای حرکت درون میدان E  به انرژی نیاز دارند ابتدائاً که خازن جدید خالی است میدان آن صفر است به  تدریج با پذیرش بارها روی جوشن خازن جدید میدان درون عایق قوی شده برای انتقال بار به انرژی نیازمندیم تا میدان هر دو خازن  E/2   شود . انرژی گم شده صرف حرکت بار درون میدان شده است .  
نویسنده : گلاویژ - از: ایران
 
#7
ساعت: 06:50 - تاریخ: 24 شهریور 1386
پدیده انتقال بار از خازن شارژ شده به خازن جدید یک پدیده استاتیک نیست . یک پدیده دینامیک و تو ام بانوسان است تا به حد تعادل برسد . این عمل انتقال بار  باعث تشعشع امواج الکترومغناطیس می شود که به نوبه خود حرارت تولید می کند . پس انرژی به ظاهر گم شده به حرارت تبدیل می شود 
نویسنده : روناک - از: از مهاباد - ایران
 
#8
ساعت: 14:37 - تاریخ: 24 شهریور 1386
محاسبه تغییرات انرژی در دو خازن فوق از طریق انتگرال گیری نیز نظر حمید را تایید می کند یعنی نیمی از انرژی اولیه از بین رفته یا به عبارت دقیقتر مصرف شده. این اختلاف همان  انرژیی است که در لحظه بستن کلید به صورت قوس و یا حرارت به هدر میرود. 
نویسنده : بنیامین - از: ایران
 
#9
ساعت: 07:30 - تاریخ: 25 شهریور 1386
وقوع قوس الکتریکی توجیه کننده انرژی گم شده نیست . اولاً توجیه کمی {QUANTITATIVE}برای آن وجود ندارد .ثانیاًاگر به کمک کلید ایده آل یا روشی استاتیک انتقال بار صورت گرفته بود ، باز هم سوال به قوت خود باقی بود.اگر تقسیم بار یک خازن را با تقسیم آب یک بشکه به دو بشکه  ، مشابه بدانیم کاهش انرژی پتانسیل ارتفاع آب در بشکه اول به حرارت تبدیل شده است (حرارت ناشی از اصطکاک مولکولهای آب  با  هوا و  جداره بشکه). در اینجا نیز انرژی گم شده به حرارت تبدیل شده است ولی از طریق تشعشع. 
نویسنده : روناک - از: ایران
 
#10
ساعت: 16:51 - تاریخ: 25 شهریور 1386
نظر خواهر " روناک " صحیح است . من اظهاراتم را پس می گیرم 
نویسنده : امیر خشایار - از: ایران
 
#11
ساعت: 14:02 - تاریخ: 16 تیر 1389
انرژي خازن متناسب با مجذور ولتاژ است لذا در صورتي كه ولتاژ خازن نصف شود انرژي آن به يك چهارم مقدار اوليه تقليل پيدا مي كند و اگر به اين معما مقدار عددي بدهيم در مي يابيم Wa و Wb برابرند .  بنا براين انرژي از بين نرفته----در ضمن روناك عزيز اگر قرار باشد مدار را ايده آل در نظر گرفت ديگر انرژي به صورت حرارت تلف نخواهد شد و نيز با كمي تامل در مي يابيم اگر تلفاتي وجود داشته باشد نيز تا اين حد نيست 
نویسنده : كامران - از: تهران
 
#12
ساعت: 06:47 - تاریخ: 26 تیر 1389
در این مدار با توجه به خاصیت سلفی سیمها ، یک مدار LC تشکیل میشود و اینقدر نوسان می کند که انرژی اضافی در مقاومت مدار دمپ شود .
اگر مدار را ایده آل و بدون مقاومت فرض کنیم ، تا ابد نوسان می کند. 
نویسنده : محمد رضا - از: کرمان
 
#13
ساعت: 18:46 - تاریخ: 22 اسفند 1392
به ساده ترین و مبتدی ترین شکل:
جواب آن است که هنگام برقراری اتصال به دلیل حرکت ناگهانی الکترون ها و تولید میدان الکتریکی مقداری انرژی از طریق سیم ها به محیط تابش میشود
به عبارتی در لحظه ی کلید زنی همان اتفاقی میافتد که در یک آنتن میافتد 
نویسنده : امیرشهریار - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :