صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معماي الكتريكي شماره 11 - خطاي اندازه گيري كنتور
چنانكه مي دانيد دقت سنجش لوازم اندازه گيري بطور محسوسي تابع فركانس كار سيستم است. بنابراين وجود هارمونيك سوم جريان سبب خطاهاي قابل توجه در امر اندازه گيري انرژي مصرفي در اين سيستم مي شود.
بر اساس يك توصيه، سازنده جهت حذف هارمونيك سوم جريان از يك ترانس جريان واسطه ستاره – مثلث استفاده مي كند.

شرايط خيلي بهتر مي شود. اما بررسيهاي بعدي نشان مي دهد خطاي ناشي از مزاحمت هارمونيك سوم جريان بطور كامل رفع نشده است.

به نظر شما دليل آن چه مي تواند باشد؟
نویسنده : حميد - از: ايران
 
#1
ساعت: 09:18 - تاریخ: 1386
به نظر من اگراتصال مثلث طرف ctباشد اين مشكل بهتر حل مي شد  
نویسنده : رحيم
 
#2
ساعت: 11:55 - تاریخ: 2 مرداد 1390
نظر من و آقای رحیم یکی است 
نویسنده : افشار - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :