صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای الکتریکی شماره 29 - عدم قطع برق برای یک تجهیز
در شرکتی برق رسانی دایمی به یک سرور ضروری است، این سرور به وسیله یک دستگاه UPS پشتیبانی میشود. عدم کارکرد صحیح UPS باعث قطع سرور میگردد. آیا برای عدم قطع سرور میتوان 2 دستگاه UPS را با هم سری نمود. اگر میشود نحوه Sync کردن جگونه میتواند باشد.

با تشکر
نویسنده : امیر - از: ایران
 
#1
ساعت: 11:54 - تاریخ: 14 دی 1390
ایده مورد نظر شما در UPS های صنعتی به شکل دیگری محقق شده است. استفاده از دو واحد اینورتر جهت افزایش ضریب اطمینان یا موازی نمودن خروجی اینورتر با یک منبع تغذیه دیگر در این ارتباط رایج است. در این حالتها معمولاً یکی از اینورترها یا منابع تغذیه پشتیبان به طور کامل از بار ایزوله است و به محض بروز خرابی در اینورتر ، منبع جایگزین از طریق یک سوئیچ الکترونیکی بسیار سریع  (Static switch)در کسر کوچکی از ثانیه وارد مدار می شود.  برای اغلب مصرف کننده ها این زمان قطعی قابل تحمل بوده و سیستم بدون اشکال به کار خود ادامه می دهد.
من پیشنهاد می کنم شما نیازمندیتان را با یکی از سازندگان UPS در میان بگذارید آنها احتمالاً با استفاده از همین تکنیک راه حل مناسب را به شما ارائه می نمایند.Static Switches
Static switches are used as shown in Figure to provide a virtually instantaneous transfer of power between supplies.
Under normal operation the power is fed via rectifier/inverter static switch to the load, with the mains frequency controlling the operational frequency of the inverter. Thus, the mains and inverter output are in synchronism.
If mains frequency is out of tolerance, in other words, outside %3 percent, then the inverter frequency is controlled by its natural frequency, thus the static switch is inoperable.
The static switch transfers load from inverter to mains under the following conditions:

1. Surge loads causing an inverter overload will induce static switch operation, on departure of the surge the static switch will transfer load to inverter operation.
2. Failure of the inverter will immediately induce static switch operation.
3. Manual operation of the switch may occur, for example, during maintenance operations.
4. Operates at end of battery backup time
Various figures are quoted for the operational performance of the static switch. Transfer can be assumed to occur when voltage is out of tolerance by %10 percent and transfer time is in the order of 500 μs.
The brief descriptions of the UPS subassemblies above are applied to a variety of circuits all of which are identified as UPS systems.
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :