صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
تازه ها
مداری طراحی کنید که با زدن دوشستی هم زمان موتور وصل شود و بازدن دوشستی استوپ مدار متوقف شود.توجه شود که بازدن تک شستی که استارت یا استوپ باشد در مدار اتفاقی نیوفتد 
نویسنده : امیر - از: ایران
 
هدف از یافتن پاسخ پله و ضربه در مدار های الکتریکی چیست؟
... 
نویسنده : سمیرا مرتضوی
 
با سلام همانطوریکه می دانیم توان اکتیو بصورت ذیل محاسبه می شود :
P=VI COS(A که نشان دهنده توان اکتیو متوسط است که توسط یک عنصر جذب یا تولید می شود.

در حالیکه می دانیم توان راکتیو متوسط در هر عنصری برابر صفر است لذا رابطه ذیل چه چیزی را نشان می دهد
Q=VI SIN(a
 
نویسنده : برقندان - از: ایران
 
با توجه به اینکه منحنی مغناطیسی  (B-H) هسته ترانس مشابه شکل زیر است و ....
 
نویسنده : سجاد - از: شیراز
 
دو خازن C1=1f و C2=2f جدا از هم با ولتاز اولیه V1=1v,V2=2v، بعد از وصل شدن  کلید ایده آل بین آنها، موازی می شوند. مقدار کل انرزی قبل از وصل کلید برابر .... 
نویسنده : سجاد - از: شیراز
 
سلام. در مکانی ژنراتوری 400KVA مستقر است. در هنگام قطع برق به صورت اتوماتیک استارت شده و برق مورد نیاز را تامین می کند و پس از وصل برق شهر بصورت اتومات قطع می شود. مداری می خواهیم که ... 
نویسنده : پتروس - از: آریایی
 
اگر در یک مدار الکترونیکی یک مقاومت را با یک کلید موازی کنیم. مقاومت معادل چگونه محاسبه می شود؟ 
نویسنده : نیلوفر - از: اصفهان
 
اثبات کنید رابطه ولتاژ موثر برای سینوسی ها برابر با V_m/√2 است. 
نویسنده : میثم - از: ایران
 
مداری مورد نیاز میباشد که بتواند 2 کمپرسور هوای فشرده را به 1 دستگاه اینورتر متصل سازد. ... 
نویسنده : امیر - از: ایران
 
آیا شبکه مدار مقاومتی (پسیو) وجود داردکه برعکس مدار موازی یا سری که با زیاد کردن یک مقاومت در مدار، مقاومت معادل کل شبکه کم شود؟ 
نویسنده : حسن - از: ایران
 
 
 
تغییر زبان :