صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
چنانکه در جریان کار یا مطالعات خود به موردی که حائز شرایط لازم برای همفکری دیگران باشد برخورد نمودید می توانید آنرا در قالب معمای جدید درج نمائید تا با نام خودتان در سایت منعکس شود. بدیهی است گردانندگان سایت در انتخاب یا اصلاحات مختصر در نحوه نگارش مطالب مختار خواهند بود.
ارسال معمای جدید

اولیه یک ترانس توزیع با اتصال DYn توسط سه عدد فیوز حفاظت می شود . در سمت دیگر ترانس یعنی سمت ستاره ، اتصال کوتاه فاز-زمین شدیدی روی ترمینالهای ترانس رخ می دهد. ....
نویسنده : حميد - از: فیروزآباد فارس
 
در یک طرح حفاظتی ، یک ترانس قدرت رده انتقال انرژی با اتصال DYn توسط یک سیستم حفاظت دیفرانسیل استاندارد پوشش داده می شود . در سمت ستاره ترانس قدرت ، ترانسهای جریان اندازه گیری با نسبت مناسب و اتصال ثانویه مثلث همبندی شده اند .
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
بطور معمول حفاظت اصلی و پشتیبان فیدرهای نیروگاهی به دلیل سنخیت آن با مقتضیات داخلی پست فشار قوی توسط پیمانکار پست انجام می شود و رله های حفاظتی مربوطه نیز توسط این بخش تأمین می گردد.
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
چنانکه می دانید ، تهیه نقشه های ابعادی و چیدمان تجهیزات درون تابلوهای الکتریکی از موارد مهم طراحی تفضیلی این بخش از سیستمهای الکتریکی است.
در دفاتر مشاور که مسئولیت نظارت بر طراحی را بعهده دارند ، اینگونه نقشه ها باز بینی و کنترل می شوند.
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
در یک پست فوق فشار قوی ( باسبار دوبل ) خطوط خروجی از پست توسط حفاظتهای استاندارد پوشش داده شده اند. رله های مورد استفاده در هر یک از این سیستمهای حفاظتی بسیار باکیفیت و شامل حفاظتهای اصلی و پشتیبان دیستانس، رله های سنکرون- دوباره وصل کن و رله حفاظت خرابی کلید از نوع استاتیک می باشد.
نویسنده : حميد - از: فیروزآباد فارس
 
در طرح حفاظت اضافه جریان سه فاز گاهی از دو عدد CT جهت عملکرد حفاظت مزبور استفاده می شود.

نویسنده : واتكاري از هندوستان
 
ترانسهای ژنراتور در یک نیروگاه تحت ساخت 500 مگا واتی از نوع تک فاز انتخاب شده است.
نویسنده : ( UKB ) از کانادا
 
یک نیروگاه در حال ساخت شامل 6 واحد مجزای 160 مگا واتی می باشد. هر واحد از یک تابلو 6 کیلو ولت جهت تغذیه بارهای داخلی برخوردار است. همچنین نیروگاه دارای یک سوئیچگیر مشترک 6 کیلو ولت برای تغذیه بارهای مشترک و استفاده در مواقع اضطراری می باشد.
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
در یک پست فشار قوی با طرح باسبار دوبل، تیم طراحی در بخش حفاظت و کنترل برای رله های تریپ در گیر با سیستم حفاظت باسبار امپدانس زیاد، یک رله الکترومکانیکی با قابلیت اطمینان مناسب ، سرعت عملکرد حدود 4 میلی ثانیه همچنین بار مصرفی حدود 2.5 وات ، منظور می نماید.
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
یک پست فشار متوسط شامل دو عدد ترانس که از یک سو به سیستم فشار متوسط و از سوی دیگر به تابلو فشار ضعیف متصل هستند، می باشد. تابلو فشار ضعیف شامل دو کلید ورودی و یک کلید کوپلاژ است که دو باس مجزا را به هم مربوط می نماید.
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
در سیستمهای یک و نیم کلیدی می توان از یک یا دو ست ترانس جریان برای کلیدهای میانی استفاده نمود.
نویسنده : فرهاد مهندس
 
نیروگاه یک مجتمع صنعتی شامل چهار واحد تولید برق و ترانسهای افزاینده مرتبط است. سمت مثلث ترانسهای قدرت به ژنراتور و سمت ستاره آنها از طریق کلیدهای قدرت به باسبار فشار متوسط پست اصلی مجتمع وصل می شود.
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
در بعضی از پستهای انتقال کشور به هنگام وصل یک ترانس از سمت فشار قوی ، ترانس مزبور همراه با ترانس دیگر این پست که از قبل در مدار بوده با عملکرد رله دیفرانسیل زمین R.E.F  ( برای هر دو ترانس ) قطع و باعث خاموشی گسترده در منطقه میگردند . ...
نویسنده : ف.م
 
بطور معمول نقطه ستاره ترانسهاي ولتاژ زمين مي شوند. اما اين مورد استثنايي هم دارد.
نویسنده : مهدی بابر
 
در یک پست انتقال انرژی برق جهت اندازه گیری و حفاظت پست از CVT استفاده شده است.
نویسنده : م.روح بخش
 
همانطور كه مي دانيد، يك روش رايج جهت حفاظت سيستمهاي الكتريكي در مقابل اتصال زمين ، آشكار سازي جريان باقيمانده عبوري از سه عدد ترانس جريان منصوب روي سه فاز سيستم است.
نویسنده : حميد - از: ايران
 
در يك شبكه الكتريكي 20 كيلو ولت جهت تأمين منبع توليد جريانهاي مؤلفه صفر از يك ترانس زمين با اتصال زيگ- زاگ استفاده شده است.
نویسنده : حميد - از: ايران
 
معماري مناسب جهت استفاده در پستهاي 400 كيلو ولت به عنوان سيستم مجتمع كنترل و حفاظت چيست؟
نویسنده : شهبازی - از: ايران
 
اخيراً يكي از همكاران بنده در تست يكي از واحدهاي نيروگاهي جهت اثبات قابليت كار كرد آن در شرايط عدم اتصال به شبكه سراسري ( آيلندينگ ) شركت مي نمايد. مشاهدات و دقت ايشان از برخي جنبه ها بسيار سودمند و آموزنده است بنابراين بد نيست موضوع همفكري مان باشد.

نویسنده : حميد - از: ايران
 
در ماهي كه گذشت جالبترين موضوع فني كه ذهن بنده را بخود مشغول نمود، طرح ساده نشان داده شده در شكل زير است.
نویسنده : حميد - از: ايران
 
چگونه ممکن است در اثر قطع نول مشترکین برق از روی پایه افزایش ولتاژ 380 بوجود بیاید در حالی که شبکه کابل خود نگهدار است؟
نویسنده : امین - از: ايران
 
چرا درون ایستگاههای فشار قوی ثانویه ترانس جریان را زمین می کنند؟
نویسنده : رضا - از: ايران
 
همانطور كه مي دانيد حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور ممكن است در برابر جريان هجومي ترانسفورماتور به هنگام برقدار كردن آن عملكرد نابجا داشته باشد.
نویسنده : حميد - از: ايران
 
توالی مثبت و منفی در ترانسفورماتور چیست؟
نویسنده : مهمان
 
چرا به کلیدهای نیمه روغنی (کم روغن)،نیمه روغنی می گویند؟
نویسنده : رضا - از: ايران
 
در يك سايت نيروگاهي شامل مصرف كنندگان بسيار حساس الكتريكي منبع تغذيه dc تابلو اصلي قطع و پس از مدت كوتاهي مجدداً وصل مي شود.
نویسنده : حميد - از: فيروزآباد فارس
 
رله swing synchrone چيست و چگونه عمل ميكند؟
نویسنده : آريا - از: ايران
 
میدانیم برای حفاظت ژنراتور در برابر صاعقه گاهی از  arrester به همراه برق گیر و خازن استفاده می شود.در چه مواقع از برق گیر و خازن در ترمینالهای ژنراتور می توان به طور توأم استفاده نکرد و به همان arrester اکتفا کرد.
نویسنده : مهدی - از: ایران
 
حفاظت 50G چه تفاوتی با 50N , 50NS دارد و چه گونه عمل میکند؟
نویسنده : آ ک ه - از: ایران
 
تفاوت حفاظت 46 و 47 در چیست؟
نویسنده : آ ک ه - از: ایران
 
سیم پیچی  open delta  ترانس ولتاژ در تابلوهای MV  برای چه نوع حفاظتی به کار می رود؟
نویسنده : آ ک ه - از: ایران
 
تفاوت ارت فالت ولتاژی با ارت فالت جریانی در چیست؟
نویسنده : آ ک ه - از: ایران
 
به هنگام وصل کلید ژنراتور در شرایط آسنکرون، کدام سیستم حفاظتی عمل می کند؟
نویسنده : ابراهیم - از: تبریز
 
یک گروه پژوهشی مأمور بررسی میزان هارمونیک هفتم ولتاژ در خروجی یک واحد نیروگاهی و تأثیر سوء آن بر عملکرد رله های حفاظتی پست نیروگاه گردیده است.
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
چرا در طرحهای حفاظتی ، کنتاکت تریپ حفاظتهای مکانیکی ترانسفورماتور مثل بوخهولتز بر خلاف حفاظتهای الکتریکی توسط کنتاکت یک تایمر تثبیت می شود؟
نویسنده : نادر - از: ایران-زنجان
 
گروه طراحی حفاظت پروژه ای که کفگیر به ته دیگشان خورده تصمیم می گیرند جهت حفاظت دو دستگاه ترانسفورماتور با توانهای مشابه  به جای استفاده از دو عدد رله دیفرانسیل از یک عدد رله دیفراسیل با سه ورودی مطابق طرح حفاظتی زیر استفاده کنند.
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
پلاریته CT ، ولتاژ اشباع ، مقاومت کابل ، بردن CT و سیتینگ رله صحیح میباشد . به نظر شما دلیل چیست ؟
نویسنده : محمدهاشم
 
تفاوت رله های high impedance و low impedance چیست؟
نویسنده : زارعی
 
در یک پست 63 ، یک فیدر خروجی سرکابل می زند و باعث عملکرد REF هر دو ترانس شده و منجر به قطع هر دو ترانس شده است !!!
چرا با توجه به OUT Zone بودن فالت برای یکی از دو حفاظت مذکور، هر دو رله REF عملکرد داشته اند؟ لطفا توضیح قانع کننده بدهید.
نویسنده : م
 
چرا در ترانس dyn11  در صورت اتصال فاز به زمین  در ثانویه ترانس مذکور به جای رله over current   یا e/f در ثانویه  در اولیه  رله  e/f (اتصال زمین )  عمل می کند؟  با توجه به اینکه این رله به صورت  core ballance بسته شده است.  
نویسنده : جواد - از: ایران
 
می خواستم بدونم که مدل یک CT وقتی اشباع می شود به چه صورت است؟
آیا مثل یک مدار اتصال کوتاه می شود؟
نویسنده : علیرضا - از: ایران
 
پارامتر هاي موثر جهت محاسبه ترانس جريان نقطه صفر
نویسنده : رشتياني - از: اصفهان
 
عملکرد فانکشن  66 (  start up time supervision ) چیست؟
نویسنده : آ-خ - از: ایران
 
می خواستم بدونم کسی می دونه make before break  یعنی چی و کجا کاربرد داره؟
نویسنده : علیرضا - از: تهران
 
کنتاکتهای Early make-Late break چیستند و کاربردشون در سیستمهای حفاظتی چیست؟
نویسنده : ابراهیم - از: تهران
 
طراحی دست بالا یا over design یکی از معمولترین روشها در طراحی یا کنترل طراحی در سیستمهای مبتلا به ضعف دانش مهندسی است که اغلب پیامد آن غیر اقتصادی شدن طرح است.
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
در یک اینورتر توان بالا ترانزیستورهای قدرت(IGBT) موجود هر چند ماه یک بار میسوزند ،که با توجه به توان بالای دستگاه( 4MW) هزینه زیادی جهت تعویض آنها لازم است.
نویسنده : محمد - از: اصفهان
 
می خواستم بدونم چرا بعضی از رله ها برای فانکشن چک سنکرون فقط ولتاژ یک فاز را می گیرند؟
نویسنده : محسن - از: تهران
 
دو ترانس 0.4/6 کیلو ولت هر دو  در سرویس بودند اما به دلیل مشکل در کلید خروجی یکی از ترانس ها کوپلر بسته و تنها یک ترانس تغذیه واحد را  بر عهده داشت.
نویسنده : زارعی - از: اصفهان
 
درمورد حفاظت G-59در دیزل ژنراتور اطلاعاتی میخواستم؟نقش این رله چیست؟
نویسنده : رحیم - از: ؟
 
لطفا در مورد جریان های توالی صفر مثبت ومنفی توضیحاتی ارائه بفرمائید. اگر امکان پذیر است مرجع نیز معرفی کنید.
نویسنده : تگ - از: ؟
 
عملکرد فانکشن 67n , 67ns  به چه صورت است و مفهوم forward , reverse در این فانکشن چیست؟
نویسنده : احمد - از: ایران
 
دكمه قرمز رنگ stop بروي بي متال مارك siemens براي چيست؟
نویسنده : محمد
 
یک ترانس 8 مگا ولت آمپر داریم، این ترانس را تست کرده ایم و سالم میباشد اما عیبی که دارد این است که این ترانس را وقتی برقدار میکنیم نگه نمیدارد و قطع می شود، ترانس 6/20 کیلوولت است.
نویسنده : حسن - از: تهران
 
تنظیم انواع رله ها چگونه است؟
نویسنده : مهرداد - از: اصفهان
 
چرا در ترانس Dyn11 ، 20/6kV  ، در هنگام برقدار كردن ترانس، فانكشن earth fault در بالادست ترانس عمل مي كند؟ نمونه گيري جريان توسط كوربالانس انجام می گردد.
نویسنده : حمید - از: همدان
 
چگونه ميشود كه موتوري به واسطه مثلا آبي كه به داخل آن نفوذ كرده بسوزد و رله e/f روي  INCOMINGاصلي عمل نكند؟
نویسنده : محمد - از: اصفهان
 
افزايش بيش از حد ضريب K درSETTING رله ديفرانسيل مي تواند باعث عدم عملكرد رله در خطاي داخلي گردد؟
نویسنده : محمد - از: اصفهان
 
ترانسي با اتصال  YΔ/Δ(اوليه  مثلث)جهت  تغذيه يك CONVERTER  استفاده شده است خروجي CONVERTER به الكتروموتوري وصل است.  
نویسنده : محمد - از: اصفهان
 
فانکشن حفاظتی 51V چگونه و برای چه به کار میرود؟
نویسنده : احمد - از: ایران
 
در خصوص رله 59RMS لطفا اطلاعاتي بيان نماييد در واقع نحوه عملكرد آن و اينكه آيا پشتيبان 49 است يا پشتيبان( 38T (RTD؟ يا هردو
نویسنده : م - از: اصفهان
 
اگر موتور MV به ظرفيت 1300KWدر يك سيستم با NGR 3000A داشته باشيم ستينگ جرباني فانكشن 50N بر چه اساسي تنظيم مي گردد؟
نویسنده : محمد - از: تهران
 
جهت قابليت اطمينان شبكه برق توليدي داخلي ،ملاحظات فني و حفاظتي اي  كه مي بايست جهت پارالل كردن شبكه توليد برق داخلي با شبكه برق سراسري در نظر گرفت چيست؟
نویسنده : آرش
 
لطفا در مورد سيستم های TNSو TNCS ، موارد استفاده و نکات حفاظتی مرتبط توضيحات لازم ارايه نماييد.

نویسنده : مجيد - از: شیراز
 
حفاظت 50BF چیست؟
نویسنده : توت فرنگی - از: اصفهان
 
در حفاظت اضافه جریان یک ترانسفورماتور توسط رله ، مقدار thermal time constant مربوط به oil می باشد یا winding؟ چرا؟
نویسنده : حمید - از: تهران
 
علت عملکرد رله دیفرانسیل بخاطر استارت موتور MV ، چه می تواند باشد؟
نویسنده : رامین - از: ایران
 
یک موتور MV در حال کار می باشد ولی با استارت موتور دوم، موتور اول تریپ می خورد و همینطور الی آخر؟ به نظر شما مشکل از چی می تواند باشد؟
نویسنده : حمید - از: تهران
 
نحوه محاسبه مقدار اضافه بار و اتصال كوتاه بر روي رله  كليد هاي MCCB در سیستم مشروح زیر چگونه است؟...
نویسنده : علي رضا خدابخشي - از: ايران
 
معمولا جداولي وجود دارند كه با توجه به طول كابل و سطح اتصال كوتاه باس بار بالا دست ميزان اتصال كوتاه مينيمم را مي دهند آيا در اين جداول فرقي در خصوص سطح ولتاژ وجود دارد؟...
نویسنده : خدابخشي - از: ايران
 
برای ستینگ ریکلوزر پارامترهای مختلفی وجود دارد برای تنظیم دقیق چه باید کرد؟و pick up به چه منظور است؟
نویسنده : مرتضی - از: ایران
 
برای تنظیم جریان ارت فالت آنرا به چه مقدار باید تنظیم کنیم؟
نویسنده : مرتضی - از: ایران
 
به نام خدا
چگونه باید منبع تغذیه سوئیچینگ DR120را زمین کنم؟
نویسنده : ساره - از: ایران
 
آیا core balance ct هنگام پارگی یک فاز یا قطع جریان یک فاز عمل میکند؟
نویسنده : کاظم - از: ایران
 
با سلام
همانطور كه ميدانيد در اثر اتصال كوتاه فاز به زمين در خطوط موازي خطوط بر يكديگر اثرگذار ميگردند حال نحوه و نوع اثر گذاري آن به چه صورت مي باشد و همچنين  ...
نویسنده : مجید - از: ایران
 
تفاوت بین ANSI 67N و ANSI 50N در چیست و در کجاها مورد استفاده قرار میگیرد و می توان به جای ANSI 67N ازANSI 87 استفاده کرد؟؟
نویسنده : احسان
 
درباره رله های SQ0204 و SQ0214 ساخت شرکت ISKRA که به وفور در پست استفاده می شود 2 سوال داشتم . ( کاتالوگ این رله ها در سایت رسمی شرکت فوق موجود می باشد ) ...
نویسنده : علی - از: ایران
 
با سلام ، می خواستم بدانم منظور از فرمان MASTER و SLAVE در رله AVR که برای تنظیم ولتاژ ثانویه ترانسها ، کنترل عملکرد موازی و ....چیست؟
نویسنده : علی - از: ایران
 
منظور از دیسکریپنسی Turn-push و Turn-push-turn چیست و چگونه عمل می کنند؟
نویسنده : میلاد - از: ایران
 
لطفا درباره پوش باتن Call Synch و Cancel Synch توضیح دهید . آیا می توان به جای این پوش باتن ها از سلکتور سوییچ off/on و حالت turn دیسکریپنسی استفاده کرد ؟
نویسنده : احمد - از: ایران
 
همانطور كه ميدانيد جهت پايداري در شبكه هاي قدرت در صورت كاهش فركانس يا ولتاژ از رله هاي ريزش بار استفاده ميگردد كه در پله هاي متفاوت باعث حدف بار ميگردد حال چگونه ...
نویسنده : مجید - از: ایران
 
هدف از استفاده از سرکت بریکر چیه؟
نویسنده : رضا - از: افغانستان
 
طرز کار کلید حفاظت از جان (جریان نشتی) 3  پل چطور است؟
نویسنده : رضا - از: افغانستان
 
چرا با وجود فیوز های محدود کننده در صنعت و قابل استفاده در ساخت کلیدهای قدرت با توان جهت الکتروموتورها باز هم مشاهده می شود ...
نویسنده : محمد - از: اصفهان
 
فیوزهای مینیاتوری بااتصال کوتاه 10 کیلو آمپر  و 4.5 کیلو آمپر تفاوتشون چیه و هر کدام بیشتر کجاها بکار می رود؟
نویسنده : کامران - از: اصفهان
 
از نظر ساختار داخلی چه تفاوتی بین فیوزهای محدود کننده و فیوزهای معمولی می باشد؟
نویسنده : محمد - از: اصفهان
 
مي خواستم ببينم كسي فايل استاندارد IEEE  در خصوص  ولتاژ پسماند در  موتور هاي الكتريكي را دارد؟ براي چه سايز موتور و با چه مشخصاتي ما بايد رله 27R  و تجهيزات حفاظتي اضافه در نظر بگیريم؟
نویسنده : خدابخشي - از: ايران
 
voltage spikes چیست؟
نویسنده : رضا - از: تهران
 
يك شهرك مسكوني داراي 9 پست فرعي مي باشد كه از طريق يك پست پاساژ با شبكه هوايي 20 كيلو ولت تغذيه مي شود ، ...
نویسنده : خدابخشي - از: ايران
 
همانطور كه ميدانيد جهت عملكرد رله هاي جرياني بايستي بهينه ترين عدد جهت tms را در رله ها اعمال نمود حال چگونه ميتوان فاكتور TMS را در رله هاي جرياني بدست آورد كه بهترين عملكرد را در سيستم داشته باشيم
نویسنده : مجید - از: ایران
 
در برخي از مراجع آمده كه به هنگام قطع مدار توسط يك كليد چهارپل،ابتدا بايد نول قطع شود و ...
نویسنده : محمدرضا - از: ايران
 
رله REF543 ساخت شرکت ABB دو نوع حفاظت پشتیبان برای حفاظت اصلی فیدرهای 63 در پست های از نوع DCS فراهم کرده است. ...
نویسنده : محمود - از: ایران
 
چرا بر روی نول نبایستی فیوز نصب کرد؟
نویسنده : محسن
 
در رله های دیستانس پلاریته ترانسهای جریان برای دید رله مهم است و در واقع رله دیستانس یک رله جهتی با توجه به جهت جریان میباشد و ما در تنظیمات رله، نقطه زمین ترانس جریان به سمت باسبار یا خط را مشخص میکنیم.حال چنانچه ....
نویسنده : مجید - از: اصفهان-ایران
 
خواهشمند است در خصوص نحوه setting گذاری  در رله های حفاظتی برای حفاظت های جریانی و earth fault در فیدر های ورودی و موتوری توضیحاتی ارائه نمایید.
نویسنده : م - از: ایران-کرمان
 
یک ترانس جریان بر روی خروجی های یک باسبار 6.6 کیلوولت با مشخصات زیر داریم
                                           1000/500-5        5P20     5/10 VA     0.3/0.6 RCT    
....
نویسنده : مجید - از: ایران
 
رای تغذیه رله دیفرانسیل اگر یک طرف از ct  با کلاس 5p20 استفاده شود و طرف دیگر از کلاس x باشد به نظر شما چه مشکلی ایجاد می شود؟
نویسنده : فریبرز - از: ایران
 
آقا در یک کارخانه صنعتی PT های مربوط به باسبار 34.5 کیلوولت چند وقت یکبار میسوزد.البته فیوز های آن.PT ها بر روی اینکامینگ و باسبار 34.5 کیلوولت نصب شده اند و ....
نویسنده : مجید - از: ایران
 
در یک مجتمع صتعتی موقع برقداری ترانسهای قدرت 400 به 34.5 کیلوولت با  اتصال ستاره مثلث داخل باکس سمت 34.5 کیلوولت چیزی شبیه آرک و جرقه دیده میشود. ....
نویسنده : مجید - از: ایران
 
جهت کوردینه کردن 3 رله (رله اورکارنت پست فوق توزیع) و 2 رله اتوریکلوزر در فاصله های مکانی هر کدام حدود 10 کیلومتر از هم چکار باید کرد؟
....
نویسنده : مرتضی ج - از: قزوین
 
در یک مجتمع صنعتی،دو ترانس 400به 34.5 کیلوولت پست اصلی با گروه برداری ynd11 مصرف کارخانه راتغذیه میکنند و سمت 34.5 دارای یک ترانس زیکزاک زمین شده بوده و دارای فقط حفاظت REF میباشد و حفظت EF نداریم.از طرفی ....
نویسنده : مجید - از: ایران
 
آیا می توان از سیگنال استارت یکی از زونهای رله دیستانس جهتی برای فعال کردن و بلاک کردن یک رله ارت فالت معمولی که پشتیبان آن رله دیستانس می باشد استفاده کرد و ....
نویسنده : رامین - از: ایران
 
دلیل اولویت وصل high voltage در هنگام برقدار کردن ترانس؟
نویسنده : مرتضی - از: ایران
 
چگونه می توان توسط یکی از الگوریتم های هوشمند مانند شبکه عصبی یا ژنتیک یا...دقت رله های جریانی مانند اورکارنت یا دایرکشنال را جبران کرد دقتی که در اثر ورود هارمونیک ها یا حالت گذرا یا dgکاهش می یابد
نویسنده : حمید - از: ایران
 
در موقع اتصال کوتاه در مصرف کننده ها ی AC و DC  به چه دلیل بر روی مصرف کننده های دیگر اثر میگذارد و برای رفع چنین اشکالی چه عملی میتوان انجام داد.
نویسنده : جواد لطیفی - از: ایران
 
دلیل استفاده از فیلتر RC به صورت موازی با ترانس تغذیه کوره الکتریکی چیست؟در یک مجتمع صنعتی کوره الکتریکی با یک ترانس 0.12/34.5 کیلوولت تغذیه میشود. ...
نویسنده : مجید - از: ایران
 
برای تنظیم اضافه جریان یک ترانس 2.5 مگا ولت آمپر 6.6/.4 کیلولت با جریان نامی 219آمپر در سمت فشا رقوی چه تنظیم جریانی IDMT  و INASTANTANIOUS باید اعمال نمود؟ ....
نویسنده : مجید - از: ایران
 
در تنظیم رله های حفاظتی گزینه مربوط به نحوه حفاظت بر اساس مولفه اصلی FUNDEMENTAL و یا براساسRMS چه تفوتی دارد و نحوه تنظیم رله به چه صورتی است؟درواقع در چه بارهایی بایستی از کدام گزینه استفاده کرد؟
نویسنده : مجید
 
فرق یک ترانس جریان معمولی با نوع کر بالانسش در چیه؟
نویسنده : مهدی
 
تو نیروگاه ما اومدن از یک ترانس جریان کر بالانس و یک رله ارت فالت که روی رله نوشته شده
input:core balance CT برای حفاظت ارت فالت به گونه ای ....
نویسنده : مهدی - از: ایران
 
Trip relay های مربوط به حفاظت نیروگاه ما با نشستن trip بر روی واحد به مدت طولانی موقع بی انرژی کردن تجهیزات جهت انجام تعمیرات شروع به داغ شدن می کنند علت چه می تواند باشد
نویسنده : مهدی - از: ایران
 
مزایا و معایب فیوز های پایه کوتاه و پایه بلند نسبت به یکدیگر که در شرکت های توزیع برق استفاده می شودچیست؟
نویسنده : هادی مظفری - از: ایران-کلاچای-
 
وقتی نقشه تابلو نباشه و درب تابلو رو باز میکنیم 2 ست ترمینال جریانی مشاهده میکنیم
یک ست مربوط به حفاظت و ست دوم مربوط به اندازه گیری از چه روشی میشه نشخیص داد که...
نویسنده : کوروش - از: ایران
 
در هنگام وقوع انواع اتصال کوتاه فاز به زمین،دو فاز به زمین، دو فاز به هم، و سه فاز به هم جریان و ولتاژ در خطوط چگونه تغییر میکند.
نویسنده : مهدی - از: ایران
 
در مراحل چهار گانه ایمنی سازی در هنگام کار به صورت خط سرد در توزیع بعد از بی برق کردن خط ابتدا برقدار و یا بی برق بودن خط توسط فازمتر 20 تست شده و سپس ...
نویسنده : هادی مظفری - از: گیلان - رودسر - کلاچای
 
وظیفه حفاظتی نول چیست ؟
نویسنده : هادی مظفری - از: گیلان - رودسر - کلاچای
 
علت ایجاد فاصله 20 متری ارت الکتریکی و حفاظتی در پست های توزیع چیست؟
نویسنده : هادی مظفری - از: گیلان - رودسر - کلاچای
 
چرا در ترانس های توزیع دارای کات اوت فیوز ، بعد از عملکرد یکی از کات اوت ها و یا دو تا و ماندن در همان حالت به صورت طولانی مدت می تواند مشکل آفرین باشد؟
نویسنده : هادی - از: ایران - کلاچای
 
منظور از اثر پوستی چیست؟ به زبان ساده و قابل فهم
نویسنده : هادی - از: ایران
 
در یک نیروگاه 6 کیلوولت که مرکز ستاره ژنراتور زمین نشده ، یک موتور 6 کیلوولت توسط باس مستقیما به ژنراتورهای سنکرون که 5 عدد هستند وصل است. چند بار دیگر هم وصل است.در قسمت تعمییرات وقتی ...
نویسنده : ناشناس
 
در مورد حفاظت dead zone يا همان short zone يا همان end fault  در حفاظت باس بار اطلاعاتي مي خواستم. پست 11 در بخش حفاظت رو خوندن اما دقيقا متوجه مفهوم آن نشدم.  
نویسنده : ناشناس
 
آیا عملکرد آنی اضافه جریان با توجه به مقدار لحظه ای جریان است یا منحنی جریان در یک بازه کوچک بررسی میشود؟ همانطور که می دانیم ...
نویسنده : مهدی - از: ایران
 
حداکثر طول کابل حفاظتی(110vdc) چقدر میباشد؟
نویسنده : حامد
 
در رله های دیستانس خط rel 531 ساخت شرکت abb فانکشن های phase selection و high speed protection وجود دارند. وظیفه اصلی این فانکشنها چیست؟....
نویسنده : محسن - از: ایران
 
در کجاها وجود صاعقه گیر ضروری است؟ آیا در هر برج فرآیندی لازم است؟
نویسنده : ناشناس
 
آیا ضرورت دارد وضعیت دمای بیرینگ موتورها (سنسور مربوطه RTD می باشد) مثلاً موتور دو سرعته ، غیر از ارسال به سیستم کنترل ابزار دقیق به طور ....
نویسنده : ناشناس
 
معمولا  برای حفاظت موتور ها ، از یک رله اضافه جریان بار هم استفاده میشود ، حال سوال اینجاست که چه عواملی غیر از آسیب دیدن موتور باعث افزایش حریان میشود تا رله عمل کند؟ یعنی در واقع رله بعد از وارد شدن آسیب به موتور عمل کرده است؟
نویسنده : حامد
 
لطفا اگر كسي از دوستان استانداردIEC يا  IEEE در مورد استفاده از كليد چهارپل در مدارات (مخصوصا سيستم TNS و يا TNC)جهت قطع سيم نول و اصلا موارد لزوم حفاظت سيم نول را دارد و يا خودش در اين مورد قبلا برخوردي داشته ارائه دهد.
نویسنده : محمدرضا - از: ايران-تهران
 
نحوه کار رله loss of synchron چگونه است؟
نویسنده : مهدی
 
خط 63 کیلوولت با حفاظت دیستانس razoa و دایرکشنال ارت فالت asea  باز شدن رابط داشته و یک فاز جدا شده و روی زمین افتاده  ولی بریکر خط باز نشده علتش چی میتونه باشه؟
نویسنده : علی - از: ایران
 
سلام.
کسی میدونه استاندارد تنظیمات رله ی SEFوEF به چه شکلیه؟
نویسنده : علی اصغر - از: ایران- کاشان
 
اگه با یک رله o/c که  فانکشن ترمالم داره  بخواهیم  یک موتور روتورسیم پیچی شده که با مقاومت وارد مدار میشود را حفاظت کنیم میتوانیم آن را همانند موتور قفس سنجابی حفاظت کنیم و اگر نه راه حل چیست؟
نویسنده : حسین - از: ایران
 
برای یکی از واحدهای صنعتی کشور محاسبات پخش بار و اتصال کوتاه رو با دو نرم افزار معروف در زمینه مهندسی برق قدرت در یک استاندارد انجام داده ایم ولی نتایج با هم فرق دارد،حال سوال اینجاست که به کدام یک بیشتر میتوان اعتماد کرد؟
نویسنده : م. - از: ایران
 
علت اختصاص دادن این مقدار (80%) از خط به عنوان زون اول و دیگر زون ها چیست؟
نویسنده : م. - از: ایران
 
بنده به عنوان مسئول پست برق یه شرکت ذوب اهن تو عراق مشغول به کار هستم  
ما یه باسبار کثیف(دارای هارمونیک) 34.5 کیلوولت داریم که ....
نویسنده : مجید قدیانلو - از: ایران
 
بیش رسی یا همان اور ریچ و علت های پدید آمدن این امر بیانگر چیست.؟آیا در این حالت رله تمایل دارد بیش از حیطه خود عمل کند یا کمتر؟در صورت امکان آندر ریچ را همراه با علت های ان برایم تشریح کنید و در این حالت ...
نویسنده : م. - از: ایران
 
چراغهایی که دارای باتری اضطراری هستندبرای شارژ شدن نیاز به برق تکفاز و نول دارد که نول این چراغها و باتری بصورت مشترک بعد از محافظ جان RCD گرفته شده است که...
نویسنده : حمید
 
آیا وجود مقاومت قوس خطا باعث  تشخیص خطا در ناحیه بعدی خواهد شد یا در ناحیه قبلی؟عوامل به وجود امدن این مقاومت چیست؟در صورت امکان با رسم شکل.
نویسنده : م. - از: ایران
 
چگونه می توان اتصال کوتاه در استاتور موتور القایی را شبیه سازی کرد؟
 
من یک سوال دارم.سیستم ما یک سیستم جبران ساز توان راکتیو جهت کوره های الکتریکی میباشد.در باس ورودی  سه عدد pt تک فاز با فیوز داریم.در دوماه اخیر ...
نویسنده : جمال پور
 
چطور می توان کلید حفاظت موتوری MS325-25 شرکت ABB را در نرم افزار ETAP تعریف کرد؟ ...
نویسنده : ناشناس
 
مولفه dc در ترانسفورماتور چیست و چگونه بوجود می یاد؟ توالی صفر یعنی چی؟
نویسنده : ناشناس
 
من در نیروگاهی کار می کنم که دارای یک ترانسفورماتور 20 کیلو ولت با اتصال مثلث ستاره به شبکه توزیع اتصال دارد که هیچ گونه اتصال الکتریکی از نوترال ترانس به زمین وجود ندارد. در چنین ...
نویسنده : محمد رفعتی - از: ایران
 
میدانیم که وضعیت های مختلفی برای کلید قدرت وجود دارد اعم از open، close، racked-in، racked-out ، test و service تافوت ها و شباهت های این وضعیت ها نسبت به یکدیگر چیست مخصوصا تفاوت بین racked-out و open ) و racked-in و close
نویسنده : ناشناس
 
در یکی از نیروگاههای کشور بعد از کلید52G یک عدد pt وجود دارد که معروف به GVT می باشد.که اولیه و ثانویه آن زمین می باشد .آیا دلیل زمین کردن آن برای سنکرون است یا دلیل دیگری دارد؟
نویسنده : م. - از: اندیمشک
 
با سلام.از بین نرم افزارهای دیگسایلنت و ایتپ و .... کدام یک دارای دقت بیشتری برای هماهنگی رله های زیمنس دارد؟
نویسنده : م. - از: اندیمشک
 
آیا موتورهای سه فاز به لحاظ داشتن یا نداشتن حفاظت خطای زمین بر طبق توان نامی خود طبقه بندی می شوند؟
نویسنده : امیر
 
کسی میتونه درباره ی فانکشنهای حفاظتی زیر توضیح دقیقی بنویسه؟
حفاظت 50 و 51 چیست؟چطوری تنظیم میشه؟
حفاظت 50n و 51n چیست؟چطوری تنظیم میشه؟
حفاظت 50g و 51g چیست؟چطوری تنظیم میشه؟
نویسنده : علی - از: ایران
 
با سلام.چرا معمولا در تنظیمات هارمونیک ،هارمونیک 5 رو ست میکنند.نقش این پارامتر چیست؟
نویسنده : م. - از: اندیمشک
 
در ثانویه ترانس هایی که به وسیله آنها نقطه صفر ژنراتور را زمین می کنند یک مقاومت به صورت موازی قرار می دهند.
1- کار این مقاومت چیست؟
2- نحوه محاسبه این مقاومت چگونه است؟
نویسنده : مهدی
 
همانطور که میدانید  اساس کار رله های حفاظت جریانی جهت دار  برمبنای تشخیص صحیح خطا در سمت مورد نظر می باشد . این تشخیص....
نویسنده : فایض - از: ایران
 
با سلام لطفا به سوالت زیر پاسخ دهید.
....
نویسنده : م - از: اندیمشک
 
از دید رله در چه حالتی اتصال کوتاه دو فاز بدتر از سه فاز است؟
نویسنده : حسن عابدین زاده - از: ایران
 
هدف از بکارگیری IO CARD در تابلوهای کنترل چیست و آیا واسطی بین PLC و تابلوهای دیگر محسوب می شوند یا خیر؟
نویسنده : احد
 
اگر در خط انتقال ترانس داشته باشیم ، برای محاسبه z در حفاظت دیستانس برای زون بندی باید امپدانس ترانس را در نظر گرفت؟ و اینکه امپدانس ترانس در مقابل امپدانس خط چقدره ؟
نویسنده : نهال - از: ایران
 
ضوابط و شرایط جهت محاسبه حداقل و حداکثر میزان اتصال کوتاه در نرم افزار ETAP چیست؟
نویسنده : علی رضا
 
همانطور که میدانید در موتور شنت چنانچه مدار تحریک قطع شود سرعت افزایش می بابد و ممکن است موتور متلاشی شود در اینصورت برای حفاظت موتور چه رله ای در نظر میگیرند؟ ...
نویسنده : محمد - از: اندیمشک
 
در صورتیکه چندین GTG و ورودی از شبکه ملی و همچنین از نیروگاه هایی خارجی به دو باس بار که به یکدیگر کوپل میباشند و ...
نویسنده : مرتضی - از: مشهد
 
اتصالی در سرکابل 20 کیلو ولت رخ داده و بعد از ترکیدن سرکابل ایستگاه (مثبت به زمین بوده و مقاومت زمین و پیوستگی تجهزات خوب ) اتصالی به بدنه تابلو کلید خورده و وارد منبع تغذیه رله های اتاق فرمان شده و همه رله های 20 کیلو سوخته  ولی هیچ  کلیدی عمل نکرده.امکان داره دوستان علت رو تشخیص بدن
نویسنده : کوروش - از: شیراز
 
آیا پشتیبانی IEC از استاندارد فرانسویNFC 17-102 برای برقگیر فعال صحت دارد؟
اخیراً از یک نمایشگاه صنعتی داخلی در تهران بازدید می کردم . در یکی از غرفه ها فروشنده ی برقگیر فعال و غیر سنتی موسوم به برقگیر Early Streamer Emission  ادعا می کرد پس از مدتها کشمکش ...
نویسنده : پگاه - از: ایران
 
مدتی است در حیطه شغلی خود با حاثه ای مواجه می باشم که تقریبا علت خاصی برای آن نیافتم حادثه به این صورت است که ...
نویسنده : فرحمند
 
سوال حقیر اینه که تست پایداری دیفرانسیل با تست پایداری دیفرانسیل دربرابر مولفه صفر فرقی داره؟یا هر دو یکیه؟ یعنی منظور از مولفه صفر همون خطای زمین out zone هست؟
نویسنده : مرتضی
 
تعیین بخش اتصال به زمین با مقایسه فازهای توالی صفر چگونه صورت می پذیرد؟؟؟؟
نویسنده : علی
 
مفادیر مجاز برای تایم تست بریکر بریکر 230 چقدر است؟
نویسنده : امیدرضا سرگزی
 
مقادیر استاندارد SHORT TIME WITHSTAND CURRENT و Peak Withstand Current بر چه مبنای برای تابلو و کلید و... انتخاب می گردند و ....
نویسنده : مهدی - از: اهواز
 
آیا خطای تکفاز به زمین فقط مولفه صفر را داراست؟و این مولفه  فقط شامل هارمونیک سوم می باشد؟در رله های شرکت abbاز حفاظت 100% ارت فالت برای ژنراتور استفاده میشود با استفاده از تشخیص tdh .لطفا توضیح دهید در این رابطه.
نویسنده : م - از: اندیمشک
 
يك موتور از طريق  يك خط هوايي و ترانس با اتصال مثلث- ستاره تغذيه شده است. در اين منطقه زمين داراي مقاومت بالايي بوده به گونه اي كه REF عمل نميكند. در مواقعي كه موتور خاموش بوده (خط  no-load است) و يك فاز قطع مي شود چه حفاظتي را پيشنهاد مي دهيد.
نویسنده : مصطفي - از: ايران
 
اینجانب مجید پناهی در یک مجتمع فولاد واقع در استان فارس مشغول به کار می باشم و با سوالات زیادی درگیر بوده و نیاز به مشاوره و همفکری و راهنمایی شما عزیزان دارم و  ...
نویسنده : مجید
 
سلام دوستان توی یه گلخانه به مشکلی برخوردم که درحقیقت یه معمابود که حل شدخالی ازلطف ندونستم که دراختیارشمابذارم اول اینکه بدون هیچ علتی ....
نویسنده : سعید اکبری - از: شاهرود
 
چندی پیش در اورهال یکی از واحدهای پالایشگاهی حضور داشتم.طبق معمول در واحد تعمیرات برق قسمت رلیاژ شروع به تست فیوزها نمودیم.اکثر فیدرها مجهز به اورلود و ارت فالت بودن.نحوه تست اورلود ما به این صورت بود که ....
نویسنده : م - از: اندیمشک
 
چرا گاهی برای حفا ظت ترانس  یکی از دو حفاظتdiff or ref استفاده می شود مگر وجود هر دو ضروری نیست.
نویسنده : ناشناس
 
بر اثر اتصالی شدید ارت فالت در فیدر کابلی 20kv رله diff عملکرد داشته، علت چیست؟ در ضمن این ترانس حفاظت ref سمت hv ندارد.
نویسنده : مهدی سبزه کار
 
در بانکهای خازنی به جهت حفاظت خازنها در مقابل اور ولتاژ ناشی از سوختن یک یا چند فیوز مطابق شکل با استفاده از یک CT از یک رله جریانی در مسیر نوترال ستاره ...
نویسنده : ف - م
 
چگونه در ترانس های جریان نسبت خطای دامنه و جریان گذرنده از هسته را کاهش دهیم؟
نویسنده : محمد - از: ایران
 
اگر بردن بار از بردن  ct  بیشتر باشد چه اتفاقی می افتد؟
نویسنده : عباس - از: ایران
 
اگر باتریهای باتریخانه با امپر ساعت متفاوت با هم سری شوند چه مشکلی بوجود میاید؟
نویسنده : حمید سالارزایی - از: ایران
 
با سلام.دلیل اصلی زمین کردن مستقیم ترانسstep up نیروگاه چیست؟ پایین بودن جریان اتصال کوتاه میتونه دلیلش باشه؟
نویسنده : م.آزادمنش - از: اندیمشک
 
با سلام.در سر راه ct رله87n یک مقاومت سری و یک مقاومت موازی با رله قرار گرفته است.دلیل وجود این دو مقاومت چیست؟در صورت امکان نحوه محاسبه  و اسم این مقاومت ها چیست؟
نویسنده : م.آزادمنش - از: اندیمشک
 
تو بازارچه شهرمون حدودا 1500 مغازه با میانگین 7عدد لامپ کم مصرف و کولر گازی در هر مغازه با محله های همجوار با 10ترانس توزیع تغذیه می شوندولی جالب اینجاست بااینکه بار ترانس ها تقریبا متعادلند ولی سیم نول آمپر شدیدی می کشه حتی ...
نویسنده : عباس دولت شاهی - از: ایران
 
با سلام
در پروژه ای که برای نیرورسانی به شهرک مسکونی در حال احداث در نظر گرفته شده است، مجبوریم به دلیل عدم تخویل زمین پست به صورت موقت از خط هوایی 20 گیلوولت به صورت زمینی کابل کشی کرده و در نهایت ترانس ...
نویسنده : محمد - از: ایران
 
روش اندازه گیری بردن ترانس جریان از طریق سیم پیچی ثانویه بدون اعمال جریان به اولیه چگونه است؟
نویسنده : ناشناس
 
برای تست یک کلید محافظ جان نول وارت را جمپر را میکنیم با فرض سالم بودن سیستم ارت . ولی کلید عمل نمیکند علت چیست؟
نویسنده : مهدی - از: ایران
 
در يک پست  توزيع که حفاظت ثانويه ترانسفورماتور آن يک کليد هوايي (LVPCB) بسيار قديمی و فرسوده است و حفاظت اولیه آن توسط فوزيبل پياده شده و مشترک انحصاری را تغذيه می کند، وقوع اتصال کوتاه نادر ....
نویسنده : فرهاد یزدی - از: تهران
 
آیا با قطع نول در شبکه سه فاز مصرف کنندهای تک فاز پخش شده در سه فاز کار میکنن؟
....
نویسنده : mojtaba kazmian - از: ایران
 
دلیل اتصال کوتاه نشدن. بوبین کنتاکتور باتوجه به وصل فاز ونول به هم. البت اگه سیم پیچه چرا گرم نمیشه
نویسنده : مصطفی - از: ایران
 
علت عبور جریان ثانویه ct ازکنتاکت های کمکی سکسیونر چیست؟
نویسنده : یاسر - از: ایران
 
با سلام و خسته نباشین در خروخی یک ترانس توزیع یک ارت فالت نصب شده که با قطع شدن برق ترانس و وصل دوباره ارت فالت عمل کرده و خروجیو قطع میکنه علتش چی می تونه باشه ایا ....
نویسنده : رضا - از: ایران
 
برای رله high impedance باید از متروسیل و وریستور استفاده شود.مفهوم دو تیپی که برای وریستور در زیمنس معرفی شده است چیست؟
125Vrms,600A,1S/S256
240Vrms,600A,1A/S1088
نویسنده : سمانه خجسته - از: ایران
 
با سلام
همانطور که می دانیم ترانس جریان حفاظتی در فرکانس 50 یا 60 هرتز ساخته می شود و در فرکانسهای بالاتر کارکرد بدون مشکلی دارد حالا  وقتی موتور در فرکانس پایین کار می کند مثلا ....
نویسنده : ایمان - از: ایران
 
قطع اتصال کوتاه در حالت ac راحتر است یا در حالت dc ؟چرا؟
نویسنده : محسن اوا - از: iran
 
ایا میتوان رله ۵۰g را به کنتاکتور وصل کرد یا باید به کلید فرمان دهد. در این صورت ایا جریان اتصال کوتاه به کنتاکتور انتقال پیدا میکند یا خیر
نویسنده : حامد - از: Iran
 
آیا میشود با یک رله هم کابل سمت اولیه ترانسفورماتور و هم خود ترانسفورماتور قدرت را با بک رله تحت حفاظت دیفرانسیل قرار داد.
نویسنده : علی - از: ایران
 
با سلام لطفا علت استفاده از حفاظت دایرکشنال دیستانس را برای راکتور ۶۳ کیلوولت با توان نامی ۲۵ مگاولت آمپر و اتصال مثلت توضیح دهید
نویسنده : مسیب یوسفی - از: ایران
 
در صورتی که در حفاظت REF وایرینگ CT نقطه نوترال ترانس اتصال آن بلعکس باشد  عملکرد رله REF چگونه خواهد بود؟ یعنی به ازای چه خطاهایی عملکرد دارد؟ با تشکر
نویسنده : NP
 
برای خطاهای زیر کدام حفاظت ref یا دیفرانسیل درصدی توصیه میشه؟ چرا؟
اتصال فاز به فاز فشار قوی
...
نویسنده : Mohammad - از: ایران
 
برای موارد زیر دام حفاظت ref دیفرانسیل درصدی و اضافه جریان توصیه میشود؟ چرا؟
اتصال فاز به فاز فشار قوی
...
نویسنده : رضا - از: ایران
 
در زمان راه اندازی ترانس وجود هارمونیک میتواند باعث تریپ ترانس گردد، برای همین یکی از رله ها را غیر فعال میکنند، کدام هارمونیک باعث این موضوع می گردد و دیگر اینکه کدام رله را برای جلوگیری از این خطا غیر فعال میکنند؟
نویسنده : متین
 
یک ترانس ۶.۶ به ۳۸۰ داریم. مرکز ستاره ثانویه به زمین وصل شده و سه فاز ...
نویسنده : مهدی - از: ایران
 
وظیفه رله 83 چیست , ترجمه و متن انگلیسی ANSI را خواندم ولی متوجه نشدم وظیفه رله 83 چیست, در صورت امکان با مثالی توضیح بدهید . با تشکر
نویسنده : محمد - از: ایران
 
فرق بین این کلمات مثل سنکرون کردن-سنکرون چک-سنکرونایزینگ-سنکرسکوپ و غیره در چیست.؟
نویسنده : علی
 
در ترانس هاي سه فاز چند درصد ظرفيت ترانس مي تواند به صورت تكفاز بكار گرفته شود؟ به عبارتي جريان كابل نول چقدر مي باشد؟
نویسنده : رضا - از: ايران
 
چرا در بعضی از مواقع که سیم فاز منازل پاره میگردد و با فاز دیگر درگیر میشود علاوه بر سوختن فیوز داخل تابلو باعث سوختن لوازم مشترکین نیز میگردد
نویسنده : ناشناس
 
یک ترانس قدرت 650 کا و آ داریم .
بار اول وقتی به برق شهر وصل می شود تریپ می دهد.
ولی برای بار دوم وسوم و...  باز هم خطا زمین واور کارنت می دهد.
ظمنا ای ن ترانس با ترانس مشابه پارالل می شود / ترانس اول بدون مشکل ....
نویسنده : شیرزاد همای نیکفر
 
یک کلید چهار پل با مشخصات زیر از زیمنس سفارش خرید داشتم.
ACB,withdraw able,motor+LSIG relay +shant relay,aux relay ,4p,3200A,66KA,(3WL1232-2DG46-4GG2)-(ETU27B)
مشکلی که دارم اینه که برای هر یک از فازها  سی تی های پروتکشن و اندازه گیری نصب و تعبیه شده اما برای نول سی تی در نظر گرفته نشده . راه حلش چیه؟
نویسنده : amir ali - از: iran
 
چرا یک فیدر هر چند وقت یکبار روی رله سنسیتیو قطع میگردد و پس از بررسی و عدم وجود عیب مسیر برقدار میگردد.چه دلیلی باعث قطع فیدر میگردد با توجه به اینکه در انشعتبات نیز کت اوت فیوز وجود دارد ولی باعث سوختن نمیگردد
نویسنده : ناشناس
 
با اینکه فاصله درایو تا موتور کمتر از سه متر بوده و خود درایو حفاظت های اولیه مثل جریان و ولتاژ اعمالی به موتور را کنترل کرده  وحتی رله مربوط به دمای سیم پیچ موتور در تابلو هم هست چرا باز igbt میسوزد ایا حفاظت های دیگری نیاز است لطفا راهنمایی کنید
نویسنده : محمد
 
علت زمین کردن ثانویه CT چیست و ترجیحا این زمین در چه نقطه ای اجرا شود؟نزدیک به CT یعنی در مارشال یا باکس CT و یا نزدیک  تجهیزات حفاظتی و اندازه گیری و در تابلوهای حفاظت و کنترل
نویسنده : مجید - از: IRAN
 
آیا منظور از پیک آپ کردن رله در واقع عمل کردن رله هست ؟ یعنی عملکردی که موجب قطع مدار یا بریکر میشه ؟ و همینطور منظور از drop off کردن رله چیه ؟ ممنون میشم
نویسنده : احسان - از: ایران
 
چرا بر سر راه هر دو سیم مثبت و منفی فرمان قطع و وصل بریکر فیوز میزارن؟
نویسنده : احسان - از: ایران
 
با سلام براي يك ترانس جريان با سرهاي S1-S2-S3 و نسبت تبديل مثلا 600 - 300 / 1 آيا تفاوتي دارد تست اشباع از چه سرهايي انجام گردد؟مثلا نقطه اشباع سر 600/1 با نقطه اشباع سر 300/1 در نتيجه آزمايش تفاوتي دارد؟
نویسنده : مسيب
 
با سلام. تحت شرايط خاص بهره برداري بين ايستگاه A و B يك خط برقرار بوده و پست A يكسو تغذيه و مصرفكننده است. در اثر اتصالي در زون يك ايستگاه A (نزديك پست) ، رله دستانس خط عملكرده و با زون يك قطع كرده است. در حالي كه ....
نویسنده : مسيب
 
جهت حفاظت ارت فالت بار موتوری از یک رله به همراه core balance interpose بین CT حفاظتی اصلی و رله استفاده می کنیم.در کاتالوگ سازنده رله عنوان شده ....
نویسنده : محمدرضا - از: تهران-ایران
 
با سلام. آيا از كنتاكتهاي خروجي كنتورهاي اندازه گيري در پستهاي فوق توزيع ميتوان بعنوان رله حذف بار استفاده نمود؟ كنتورها كنتاكت تريپ دارند  و براي رله حذف بار هم از هسته اندازه گيري استفاده ميشود اما آيا استانداردها اين موضوع را ميپذيرند؟
نویسنده : مسيب - از: ايران
 
در یک ترانسفورماتور با اتصال DYN11 در قسمت مثلث از یک CT کور بالانس برای حفاظت 50G استفاده کرده ایم در زمان برقدار کردن ترانس این رله عملکرد داشته و مانع از برقدار کردن ترانسفورماتور می شود با ریست کردن رله مجددا برای برقدار کردن  عمل میکند. برای رفع این مشکل ....
نویسنده : REZA - از: ایران
 
ایا در صورتی که ثانویه ترانس قدرت مثلث باشد میتوانیم با استفاده از محاسبه ی مولفه های منفی خطای ارت فالت را تشخیص بدهیم و همینطور ایا میتوانیم با استفاده ازمولفه های صفر ولتاژ این نوع خطارا تشخیص داد و دراخر به صورت کلی راه حلی را اشاره بفرماید برای تشخیص این نوع خطا زمانی ک اتصال ترانس مثلث باشد
نویسنده : Arash - از: Iran
 
تفاوت Interposing Current Transformer با دیگر Ct ها چیست و برای چه حفاظت هایی استفاده می شود؟ ...
نویسنده : مهرداد شیرازی - از: ایران
 
با سلام. در يك پست فوق توزيع، اتصالي تك فاز به زمين در فاصله 300 متري از پست اتفاق افتاده. پست مقابل با عملكرد ديستانس صحيح قطع كرده و همين پست هم عملكرد رله درست بوده اما دو فاز ديگر ....
نویسنده : مسيب
 
منظور از کلاس محدود کنندگی انرژی که معمولاعدد۳ است و زیر قدرت قطع کلید مینیاتوری نوشته میشود چی هست؟
نویسنده : مهدی کاویانی
 
آیا سه عدد ترانس جریان حفاظتی نصب شده بر روی سیم پیچ های مرکز ستاره ژنراتور صرفاً جهت حفاظت دیفرانسیل کارایی دارد یا اینکه برای حفاظت های دیگری نیز به این تعداد CT بر روی مرکز ستاره ژنراتور نیاز می باشد؟
نویسنده : مهرداد شیرازی - از: ایران
 
 
 
تغییر زبان :