صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
چنانکه در جریان کار یا مطالعات خود به موردی که حائز شرایط لازم برای همفکری دیگران باشد برخورد نمودید می توانید آنرا در قالب معمای جدید درج نمائید تا با نام خودتان در سایت منعکس شود. بدیهی است گردانندگان سایت در انتخاب یا اصلاحات مختصر در نحوه نگارش مطالب مختار خواهند بود.
ارسال معمای جدید

چرا جهت جریان در یک سیستم سه فازه، در درس مدار هر سه  در یک جهت نشان داده میشود، در صورتی که در درس سیم پیچی برای تعیین قطب جهت جریان از یکی خارج و به دو تای آن وارد میشود؟
نویسنده : عباس - از: تهران
 
مداری طرح کنید که با زدن یک استارت، الکتروموتور راه اندازی بشه و با زدن دوباره همون استارت الکتروموتور خاموش بشه،بدون استفاده از استپ
نویسنده : سعید - از: مشهد
 
نقشه مدار فرمان چنج اور اتوماتیک با کنتاکتور یا کلید موتوری می خوام دوستانی که دارن یا بلد هستند راهنمایی کنند.
نویسنده : کامران - از: ایران
 
آیا شبکه مدار مقاومتی (پسیو) وجود داردکه برعکس مدار موازی یا سری که با زیاد کردن یک مقاومت در مدار، مقاومت معادل کل شبکه کم شود؟
نویسنده : حسن - از: ایران
 
مداری مورد نیاز میباشد که بتواند 2 کمپرسور هوای فشرده را به 1 دستگاه اینورتر متصل سازد. ...
نویسنده : امیر - از: ایران
 
اثبات کنید رابطه ولتاژ موثر برای سینوسی ها برابر با V_m/√2 است.
نویسنده : میثم - از: ایران
 
اگر در یک مدار الکترونیکی یک مقاومت را با یک کلید موازی کنیم. مقاومت معادل چگونه محاسبه می شود؟
نویسنده : نیلوفر - از: اصفهان
 
سلام. در مکانی ژنراتوری 400KVA مستقر است. در هنگام قطع برق به صورت اتوماتیک استارت شده و برق مورد نیاز را تامین می کند و پس از وصل برق شهر بصورت اتومات قطع می شود. مداری می خواهیم که ...
نویسنده : پتروس - از: آریایی
 
دو خازن C1=1f و C2=2f جدا از هم با ولتاز اولیه V1=1v,V2=2v، بعد از وصل شدن  کلید ایده آل بین آنها، موازی می شوند. مقدار کل انرزی قبل از وصل کلید برابر ....
نویسنده : سجاد - از: شیراز
 
با توجه به اینکه منحنی مغناطیسی  (B-H) هسته ترانس مشابه شکل زیر است و ....
نویسنده : سجاد - از: شیراز
 
با سلام همانطوریکه می دانیم توان اکتیو بصورت ذیل محاسبه می شود :
P=VI COS(A که نشان دهنده توان اکتیو متوسط است که توسط یک عنصر جذب یا تولید می شود.

در حالیکه می دانیم توان راکتیو متوسط در هر عنصری برابر صفر است لذا رابطه ذیل چه چیزی را نشان می دهد
Q=VI SIN(a
نویسنده : برقندان - از: ایران
 
هدف از یافتن پاسخ پله و ضربه در مدار های الکتریکی چیست؟
...
نویسنده : سمیرا مرتضوی
 
مداری طراحی کنید که با زدن دوشستی هم زمان موتور وصل شود و بازدن دوشستی استوپ مدار متوقف شود.توجه شود که بازدن تک شستی که استارت یا استوپ باشد در مدار اتفاقی نیوفتد
نویسنده : امیر - از: ایران
 
 
 
تغییر زبان :