صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 

معما های الکتریکی

" قطره دریاست، اگر با دریاست
ورنه او قطره و دریا، دریاست "

برای مشاهده جدیدترین پرسش یا بحث لطفاً رجوع شود به:

"معماهای نیروگاه- معمای شماره 62"
"معماهای تابلوهای الکتریکی- معمای شماره 77"
"معماهای ترانسفورماتور- معمای شماره 166"
"معماهای ماشین- معمای شماره 133, 134 "
"معماهای حفاظت- معمای شماره 189 "

 
تغییر زبان :